תבנית:הידעת?/ד' אדר ה'תש"ף

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

כשם משנכנס אב ממעטין בשמחה כך משנכנס אדר מרבין בשמחה

השפת אמת מסביר שהגמרא בכוונה הצמידה את הגברת השמחה באדר למיעוטה בחודש אב. לדבריו, כמו שהתמעטות השמחה באב היא משום חורבן בית המקדש, כך השמחה באדר היא משום בניין בית המקדש. בחודש אדר מתחילים להשמיע על השקלים, וכשהתנדבו בני ישראל למקדש היה שמחה גדולה בעולם, וכיון שקבלו עליהם בשמחה נדבת הלשכה עדיין השמחה נמצא באדר. וכשקורין פרשת שקלים מתעורר זה. ועיין עוד בערך משנכנס אדר מרבין בשמחה.