תבנית:הידעת?/ד' אלול ה'תש"ע

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

לשקר דרך שחוק

כתב הרב דב ליאור שליט"א:

היות והרמב"ם (פ"ז מהל' דעות ה"ד) פוסק שלשון הרע אסור לאומרו אפילו דרך שחוק, נראה לכאורה שהוא הדין באיסור שקר, שאסור אפילו דרך שחוק.

(חלק הלוי, הרב חגי לוי שליט"א, בת ים תשנ"ח, עמ' צו).