Open main menu

תבנית:הידעת?/ח' חשוון ה'תש"ע

< תבנית:הידעת?

"ויקצוף על אלעזר ועל איתמר בני אהרן הנותרים לאמר מדוע לא אכלתם את החטאת במקום הקדש" (ויקרא י, טז-יז). ראשי תיבות 'מלא אהבה'. לרמז, שתוכחתו של משה נאמרה מתוך אהבה, ולא בכעס. (בשם גדולי החסידות)