תבנית:הידעת?/ט"ז אייר ה'תשע"ב

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

קבלה בגיל צעיר

היו מהפוסקים שכתבו כי אין לעסוק בתורת הקבלה לפני גיל ארבעים (ש"ך יורה דעה קו ועוד), אך אמר על זה הרב הנזיר כי רבים מגדולי המקובלים נפטרו בגיל צעיר, חלקם אף לפני גיל ארבעים, בהם האר"י שנפטר בגיל 38, הרמח"ל שנפטר בגיל 37, רבי נחמן מברסלב שנפטר בגיל 38, רבי יוסף אירגאס שנפטר בגיל 45, רבי משה קורדובירו שנפטר בגיל 48, היהודי הקדוש שנפטר בגיל 47 ועוד.