תבנית:הידעת?/ט"ז טבת ה'תש"ע

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אחד משמות היצר הרע הוא "מכשול" (סוכה נב:).

וקשה: איך מותר לקב"ה לשים מכשול, הרי כתוב "לא תתן מכשול" (ויקרא יט, יד)?

תשובה: הכורה בור ומכסהו פטור (ב"ק נה:), והקב"ה ברא יצר הרע וברא לו תורה תבלין (קידושין ל: ב"ב טז.; התירוץ מופיע בספר מתוך התורה הגואלת, ח"ב עמ' קמ, בשם ר' יעקב הרדיקצ'ובר)