תבנית:הידעת?/י"ד שבט ה'תש"ע

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

ערב שבת שירה

יש הנוהגים לתת חיטין לפני עופות בשבת שירה, ואינו נכון לעשות כן, משום שאסור לתת אוכל בשבת לבעלי חיים שאין מזונתם [- האחריות להאכילם מוטלת] עליך. (מגן אברהם סי' שכד ס"ק ז, מובא להלכה ב[[משנה ברורה שם ס"ק לא)

אך יש שלימדו זכות על המנהג, משום שיש בזה קצת מצוה (עי' שו"ת ציץ אליעזר חי"ד סי' כח שסיכם הדעות), משום שזהו גמול לעופות שאף הם שרו בשירת הים או משום שהעופות אכלו מה שפזרו דתן ואבירם בשבת מחוץ למחנה.