תבנית:הידעת?/י"ד שבט ה'תשס"ט

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

ומדינא של גיהינום

בספר ראשית חכמה מביא עדות על העונשים בגיהינום, וזו לשונו: אמר רבי יהושע בן לוי: ראיתי שם (בגיהינום) בני אדם שתלויים בחוטמיהן, ושתלויים בידיהם, ובלשונותם, וברגליהם, ובעיניהם, ונשים בדדיהן. ובני אדם שמאכילים אותם בשרם, ושמאכילים אותם גחלי רתמים, וחול דק עד ששיניהם נשברות. ובני אדם יושבים חיים ותולעים אוכלים אותם. ומשליכים אותם מן האש לשלג ומן השלג לאש (ראשית חכמה שער היראה יג-יט (מסכת גיהנום)). יש בה גחלים כהרים וכגבעות, ונהרות של זפת ושל גופרית (שם יג-יז).