תבנית:הידעת?/כ"א חשוון ה'תש"ע

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

יש אומרים שאריסטו היה משבט בנימין (סדר הדורות, ג"א תלח). הרמב"ן כינה אותו "היוני הבליעל" (מובא במדרש תלפיות, ענף זיווג דף 187). ומכל מקום הרמ"א באחת מתשובותיו, הביא ראיה לדבריו מאריסטו (שו"ת הרמ"א, סימן ה). אריסטו שלח איגרת לאלכסנדר מוקדון על חסרון הפילוסופיא (ילקוט מעם לועז, יתרו, עמוד תקיב). יש מי שאומר שבסוף ימיו הודה על כל הנמצא בספר תורת משה, ונעשה גר צדק (שלשלת הקבלה, עמוד עו, דפוס לבוב 1862).