תבנית:הידעת?/כ"ז חשוון ה'תשס"ט

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

טעמא דקרא

למצוות הקרבת קורבנות יש טעמים רבים:

 1. לדיבוק השכינה בישראל,
 2. כלפי עובדי עבודה זרה שנהגו בקורבנות,
 3. כנגד מעשה דיבור ומחשבה,
 4. זהירות משגגות,
 5. מיעוט תאוות,
 6. החייאת הכהנים,
 7. אש המזבח מכלה את יצר הרע,
 8. סוגי קורבנות כלפי חלקי עבודה זרה,
 9. זיכוך האדם והקרבתו לה',
 10. ייחוד וקירוב,
 11. תמורת הנפש כנגד מידת הדין,
 12. התעוררות לתשובה (תורה שלמה חכ"ה מילואים א),
 13. לתקן את הגלגול שבבעל החיים שקרב (מדרש תלפיות ענף גלגולים, הובא באוצר ישראל ערך תקון).