Open main menu

תבנית:הפניה לערך מורחב

תבנית זו היא תבנית הפניה שנועדה להפנות את הקוראים לערכים מורחבים, כאשר בערך הראשי יש רק תקציר של הערך המורחב. תבנית זו לא תופיע בערך כאשר הערך המורחב לא נכתב עדיין. ניתן למרות זאת לבקש את כתיבתו של הערך המורחב בשיטה הזו.

אופן שימושEdit

ישנן שתי דרכי שימוש - הפשוטה והפשוטה יותר. להלן הפשוטה יותר:{{ערך מורחב|שם-הערך}} כאשר שם-הערך מוחלף בשם הערך המורחב, ללא שימוש ב-[[ ו-]]. בדרך כלל יש להשתמש בצורת שימוש זו.

הדרך הפשוטה היא:

{{ערך מורחב|ערך=שם-הערך}}

כאשר שם-הערך מוחלף בשם הערך המורחב, והוא למעשה קישור, כגון [[שם הערך]] או [[שם הערך|כותרת]] או [[שם הערך#פסקה|כותרת]] כולל שימוש בסוגריים מרובעים.

ניתן גם להפנות למספר ערכים באמצעות הפרמטר "ערכים":

{{ערך מורחב|ערכים=[[שם ערך 1]], [[שם ערך 2]]}}

כאשר שמות-הערכים מוחלף בשמות הערכים בתוך קישורים, מופרדים בפסיקים.

דוגמאותEdit

קוד להדגמת השיטה הפשוטה יותר
{{ערך מורחב|היסטוריה של מדינת ישראל}}

תוצאה:

ערך מורחב - הפניה לערך מורחב


קוד להדגמת השיטה הפשוטה
{{ערך מורחב|ערך=[[היסטוריה של מדינת ישראל|היסטוריה]]}}

תוצאה:

ערך מורחב - היסטוריה


דוגמה להפניה למספר ערכים
{{ערך מורחב|ערכים=[[תפיסה]], [[זוחלין]]}}

תוצאה:

ערכים מורחבים - תפיסה, זוחלין


דוגמה להפניה לפסקה בתוך ערך
{{ערך מורחב|ערך=[[הגר"א]]}}

תוצאה:

ערך מורחב - הגר"א


להשליםEdit

הפרמטר להשלים=כן יגרום להצגת התבנית {{להשלים}} אם הערך המורחב עדיין לא נכתב. לפרמטר אין משמעות אם הערך המורחב קיים.

דוגמה
{{ערך מורחב|שנים אוחזין בטלית|להשלים=כן}}

תוצאה:

ערך מורחב - הפניה לערך מורחב