Difference between revisions of "תורה תמימה"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
Line 1: Line 1:
"תורה תמימה" הוא ספר המלקט דרשות חז"ל על התורה ומפרשן, מאת [[רבי ברוך הלוי אפשטיין]], מחבר "[[ערוך השולחן]]".  
+
"תורה תמימה" הוא ספר המלקט דרשות חז"ל על התורה ומפרשן, מאת [[רבי ברוך הלוי אפשטיין]], בנו של מחבר "[[ערוך השולחן]]", [[רבי יחיאל מיכל הלוי אפשטיין]].  
  
 
בחיבור נלקטו דרשות חז"ל, מהמדרשים השונים - [[מדרש רבה]], [[מדרש תנחומא]], [[תלמוד בבלי]], [[תלמוד ירושלמי]], [[זוהר]], [[ילקוט שמעוני]].
 
בחיבור נלקטו דרשות חז"ל, מהמדרשים השונים - [[מדרש רבה]], [[מדרש תנחומא]], [[תלמוד בבלי]], [[תלמוד ירושלמי]], [[זוהר]], [[ילקוט שמעוני]].

Revision as of 20:51, 19 May 2013

"תורה תמימה" הוא ספר המלקט דרשות חז"ל על התורה ומפרשן, מאת רבי ברוך הלוי אפשטיין, בנו של מחבר "ערוך השולחן", רבי יחיאל מיכל הלוי אפשטיין.

בחיבור נלקטו דרשות חז"ל, מהמדרשים השונים - מדרש רבה, מדרש תנחומא, תלמוד בבלי, תלמוד ירושלמי, זוהר, ילקוט שמעוני.

החיבור נדפס ביחד עם החומש, עם פירוש רש"י ותרגום אונקלוס.