תכספית

From ויקישיבה
Revision as of 13:08, 4 October 2011 by רצוא ושוב (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

תכספית היא כת של שדים הממתינה שהאדם יכשל בדברים רוחניים מסוימים כדי להזיקו. (בין היתר מי שנוטל ידיו ממי שלא נטל ידיו שחרית (ברכות נא.)