תמורת הפסח

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

בהמת חולין שהומרה בבהמה של קרבן פסח. "תמורת הפסח", יש שהיא קריבה כקרבן שלמים[1] ויש שאינה קריבה בעצמה אלא קונים בדמיה קרבן שלמים[2].

הערות שוליים[edit]

  1. . מי שאבד פסחו, והפריש אחר תחתיו, ונמצא הפסח האבוד לאחר שנשחט כבר הפסח שהופרש תחתיו, אם המיר בו בהמת חולין, הרי זו קריבה כקרבן שלמים.
  2. . מי שאבד פסחו, והפריש אחר תחתיו, ונמצא הפסח האבוד קודם שחיטת השני, אם המיר בהמת חולין באותו הפסח שלא שחטו, אין התמורה קריבה, אלא תרעה עד שתסתאב ותמכר ויקח בדמיה שלמים.