תמורת תודה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

בהמה של חולין שהומרה בבהמה שהוקדשה לקרבן תודה, שדינה כדין התודה, שאימוריה קרבים על גבי המזבח, ובשרה נאכל לכהנים, אלא שהתודה עצמה טעונה לחם (ראה: לחמי תודה) ואילו תמורתה אינה טעונה לחם.