תמיד

From ויקישיבה
Revision as of 21:30, 12 May 2011 by שדה צופים (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

תמיד הוא מושג המורה על עקביות לאורך זמן. הרמ"א בשו"ע או"ח בסימן הראשון מדבר על "שיויתי ה' לנגדי תמיד" ומסיים בהלכות פורים ב"טוב לב משתה תמיד".

לשונות המשמשות כ"תמיד"[edit]

הגמרא מונה את לשונות נצח סלה ועד כלשונות של תמידיות שאינה נפסקת.

האם תמיד ללא הפסקה כלל?[edit]

לכאורה יש ראיה שלשון תמיד אינה קביעות ללא הפסק כלל שהרי קרבן התמיד הוא רק פעמיים ביום ולא ללא הפסק כלל.

השימוש בתמיד[edit]

המושג תמיד הוא מושג המשמש בכמה הלכות:

  • שיויתי ה' לנגדי תמיד
  • קרבן התמיד
  • לחם הפנים צריך להיות תמיד על השלחן

ראה גם[edit]