תפוח

From ויקישיבה
Revision as of 15:13, 20 December 2011 by רצוא ושוב (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

ה"תפוח" הוא ערימה גדולה של אפר עשויה כעין תפוח באמצע המזבח.

מובא במשנה (תמיד פ"ב מ"ב) "החלו מעלין באפר על גבי התפוח ותפוח היה באמצע המזבח פעמים עליו כשלש מאות כור וברגלים לא היו מדשנין אותו מפני שהוא נוי למזבח מימיו לא נתעצל הכהן מלהוציא את הדשן"