תפקוד מיני

From ויקישיבה
Revision as of 23:28, 30 July 2009 by Israel.M (talk | contribs) (תזאורוס לוגי)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

תזאורוס לוגי[edit]

  • אפשרות א:
לזכר - יורה כחץ (ע"פ גמרא יבמות סה א).
לנקבה - בת בנים (ע"פ גמרא יבמות סא ב).
  • אפשרות ב:
לזכר - כוחו במותניו (איוב מ טז, בגמרא בבא בתרא עד ב מבואר שפסוק זה מתייחס למין של הזכר).
לנקבה - אונה בשרירי בטנה (איוב מ טז, בגמרא בבא בתרא עד ב מבואר שפסוק זה מתייחס למין של הנקבה, אע"פ שלשון הפסוק הוא אונו בשרירי בטנו).
למעשה אפשר להשתמש בשני הבטויים גם לזכר וגם לנקבה.
עיין אין אונות