רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

הלכה הלכות חנוכה תפילות ודיני החג
ממוצע הציונים עד כה: 75%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
מקראי קודש של הרב הררי.
אין ללמוד מהמבחנים פסק הלכה למעשה.

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. מתי חל חג החנוכה?
א. כה כסלו - א או ב בטבת
ב. כד כסלו - ב טבת
ג. כה כסלו - ב או ג טבת
ד. כה כסלו - ב טבת

2. מהם המצוות שאנו מקיימים בחנוכה?
א. הדלקת נרות, הלל עם ברכה.
ב. הדלקת נרות, הלל בלי ברכה.
ג. הדלקת נרות, הלל בלי ברכה, אכילת סופגניות.
ד. הדלקת נרות, אכילת סופגניות

3. מה אסור בחנוכה?
א. לקיים דיני אבלות ולהתענות.
ב. הספד ותענית.
ג. לקיים דיני אבלות והספד.
ד. לקיים דיני אבלות ולהשתטח על קברי צדיקים.

4. מהו הטעם שנהגו הנשים לא לעשות מלאכה בשעה שהנרות דולקים?
א. כדי שיהיה היכר שאסור להשתמש לאורה.
ב. כדי שלא יסיחו דעתם מזכר הנס.
ג. שמא יכבה הנא שמשתמשים בו ויכשלו להשתמש לאור נר חנוכה.
ד. כל התשובות נכונות.

5. האם יש מצווה בריבוי סעודות?
א. כן
ב. לא
ג. מחלוקת הפוסקים, וטוב לומר בהן דברי תורה ושירות ותשבחות.
ד. רק אם מתכוון לשם מצווה.

6. מה נהגו ישראל לאכול בחנוכה?
א. מאכלי גבינה
ב. מאכלים מטוגנים וזיתים
ג. מאכלי גבינה וזיתים
ד. מאכלי גבינה ומאכלים מטוגנים

7. מה יעשה מי ששכח ולא אמר על הניסים בתפילה?
א. לפני שאמר שם ה' שבחתימת הברכה - יחזור לעל הניסים, ואם נזכר אחר כך יחזור לראש.
ב. לפני שאמר שם ה' שבחתימת הברכה - יחזור לעל הניסים, ואם נזכר אחר כך אינו חוזר.
ג. לפני "אלוקי נצור" יחזור לעל הניסים, ואם נזכר אחר כך יחזור לראש.
ד. לפני "אלוקי נצור" יחזור לעל הניסים, ואם נזכר אחר כך אינו חוזר.

8. מה יעשה מי ששכח לומר על הנסים בברכת המזון?
א. לפני שאמר שם ה' שבחתימת הברכה - יחזור לעל הניסים, ואם נזכר אחר כך יחזור לראש.
ב. לפני שאמר שם ה' שבחתימת הברכה - יחזור לעל הניסים, ואם נזכר אחר כך אינו חוזר.
ג. לפני "בונה ירושלים" יחזור לעל הניסים, ואם נזכר אחר כך יחזור לראש.
ד. לפני "בונה ירושלים" יחזור לעל הניסים, ואם נזכר אחר כך אינו חוזר.

9. כיצד אומרים הלל בחנוכה?
א. כל יום, עם ברכה.
ב. כל יום, בלי ברכה.
ג. ביום הראשון - עם ברכה, ובשאר הימים בלי ברכה.
ד. בימים הראשון והאחרון - עם ברכה, ובשאר הימים בלי ברכה.