רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

הלכה הלכות חנוכה סדר הדלקת הנרות
ממוצע הציונים עד כה: 69%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
מקראי קודש של הרב הררי.
אין ללמוד מהמבחנים פסק הלכה למעשה.

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. מהו טעם מצוות הדלקת הנרות?
א. כדי לזכור את הנסים שעשה לנו ה' בזמן החשמונאים
ב. כדי לפרסם את הניסים שעשה ה' לנו בזמן החשמונאים
ג. כדי להרבות שמחה
ד. כל התשובות נכונות

2. כמה נרות יש להדליק מעיקר הדין?
א. נר אחד שידלוק כל החג
ב. נר אחד לכל יום
ג. נר אחד בכל יום לכל אחד מבני הבית
ד. נר אחד ביום הראשון, שנים ביום השני וכן הלאה

3. כיצד נהגו ישראל להדר בהדלקת הנרות?
א. נר אחד לכל אחד מבני הבית.
ב. נר אחד ביום הראשון, שני נרות ביום השני, וכן הלאה.
ג. כמו ב', אבל כל אחד מבני הבית מדליק.
ד. למנהג הספרדים - ב, ולמנהג האשכנזים - ג.

4. אם שני אנשים רוצים להדליק בחנוכיה אחת, כיצד יעשו?
א. אין שום בעיה בכך.
ב. כל אחד ידליק בקצה אחר, כך שכל קבוצת נרות תהיה ניכרת.
ג. עדיף שיצאו שניהם ידי חובה בהדלקה אחת, אך אם רוצים יכולים לנהוג כמו בב'.
ד. אין אפשרות לעשות זאת.

5. האם אפשר להדליק עם קערה מלאה שמן?
א. לא.
ב. כן, בתנאי שיכפה כלי כך שכל פתילה תהיה לעצמה.
ג. כן, בתנאי שיכפה כלי כנ"ל, לפני ההדלקה דווקא.
ד. אפשר להדליק רק עם חנוכיה.

6. כיצד יש להעמיד את הנרות?
א. בגובה שווה.
ב. בשורה ישרה, ולא בעיגול.
ג. בגובה שווה, וגם בשורה ולא בעיגול.
ד. בגובה שווה, ולמנהג האשכנזים - גם לא בעיגול.

7. מה יעשה מי שיש לו רק כמות שמן שמספיקה להדלקת נר אחד במשך חצי שעה?
א. ידליק פעם אחת את כל הכמות.
ב. יחלק מהשמן לכל הלילות, למרות שבכל לילה הנר ידלוק רק כמה דקות.
ג. מחלוקת הפוסקים אם א' או ב'.
ד. למנהג הספרדים א, ולמנהג האשכנזים ב'.