רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

הלכה הלכות חנוכה מקום ההדלקה
ממוצע הציונים עד כה: 71%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
מקראי קודש של הרב הררי.
אין ללמוד מהמבחנים פסק הלכה למעשה.

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. היכן היו מדליקים נרות בזמן חכמי המשנה?
א. בבית.
ב. בחלון.
ג. בפתח הסמוך לרשות הרבים.
ד. כל המנהגים היו טובים.

2. היכן נוהגים להדליק את הנרות היום?
א. בפתח הבית או בחלון הפונה לרשות הרבים, ויש מהדרים להדליק בפתח החצר הפונה לרשות הרבים.
ב. בפתח הבית, ויש מהדרים להדליק בחלון הפונה לרשות הרבים.
ג. בחלון הפונה לרשות הרבים, ויש מהדרים להדליק בפתח החצר הפונה לרשות הרבים.
ד. בפתח החצר הפונה לרשות הרבים, ויש מהדרים להדליק בחלון הפונה לרשות הרבים.

3. היכן עדיף שידליק מי שאינו גר בקומת קרקע?
א. בפתח חדר המדרגות מבחוץ, כך שנראה לרשות הרבים.
ב. בתוך הדירה, בטפח הסמוך לפתח.
ג. בחלון הדירה הפונה לרשות הרבים.
ד. יש בכך דעות שונות.

4. מהו הגובה המקסימלי שניתן להניח בו את הנרות?
א. 4.8 מטר מקרקע הרשות שאליה הנרות מופנים.
ב. 4.8 מטר מקרקע האדמה.
ג. 9.6 מטר מקרקע הרשות שאליה הנרות מופנים.
ד. 9.6 מטר מקרקע האדמה.

5. מהו גובה השלהבת לכתחילה?
א. 3-10 טפחים, ויש אומרים 4-8.
ב. 3-10 טפחים, ויש אומרים 7-10.
ג. 4-8 טפחים, ויש אומרים 7-10.
ד. 4-8 טפחים, ויש אומרים 3-12.

6. באיזה אופן לא יצא ידי חובה (לפי הפסיקה המקובלת היום)?
א. אם הדליק מתחת לגובה המינימלי.
ב. אם הדליק מעל הגובה המקסימלי.
ג. תשובה א', ויש אומרים שגם ב'.
ד. תשובה א', ולפי הרמ"א גם ב'.

7. מה יעשה מי שהדליק בגובה שאינו יוצא בו ידי חובה?
א. יניח את החנוכיה בגובה הנכון.
ב. יכבה,יניח בגובה נכון, וידליק בלי ברכה.
ג. יכבה, יניח בגובה נכון וידליק בברכה.
ד. יש בכך דעות שונות.

8. באיזה צד של הפתח עדיף להניח?
א. ימין.
ב. שמאל.
ג. ימין, ואם אין מזוזה - שמאל.
ד. שמאל, ואם אין מזוזה - ימין.