רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

הלכה הלכות חנוכה זמן ההדלקה
ממוצע הציונים עד כה: 67%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
מקראי קודש של הרב הררי.
אין ללמוד מהמבחנים פסק הלכה למעשה.

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. מהו זמן הדלקת הנרות לכתחילה?
א. שקיעת החמה.
ב. צאת הכוכבים.
ג. חצי שעה אחרי צאת הכוכבים.
ד. יש אומרים א' ויש אומרים ב'.

2. עד מתי אפשר להדליק?
א. עד חצות.
ב. כל זמן שיש עוברים ושבים ברחוב.
ג. אם מדליק ברשות הרבים -ב', ואם מדליק בבית - עד עלות השחר.
ד. אם מדליק ברשות הרבים -ב', ואם מדליק בבית - בתנאי שיש עוד 1-2 מבני ביתו ערים.

3. מה יעשה מי שלא הדליק לילה אחד?
א. ידליק בשאר הלילות בברכה.
ב. ידליק בשאר הלילות בלי ברכה.
ג. אם יוכל להדליק במשך היום, ידליק בשאר הלילות בברכה, ואם לא הספיק ידליק בשאר הלילות בלי ברכה.
ד. יש אומרים ב' ויש אומרים ג'.

4. מה יעשה חייל, שיודע שלא יוכל להדליק נר חנוכה בזמן?
א. יכול להקדים מחצות היום שלפני כן, בתנאי שהנר ידלק עד צאת הכוכבים.
ב. יכול להקדים משעה לפני השקיעה, בתנאי שהנר ידלק עד צאת הכוכבים.
ג. יכול להקדים נשעה ורבע לפני השקיעה, בתנאי שהנר ידלק עד כחצי שעה אחרי הזמן הראוי להדלקה לכתחילה.
ד. יש אומרים א' ויש אומרים ג'.

5. מהו שיעור השמן שיש להניח?
א. 27 סמ"ק.
ב. 54 סמ"'ק.
ג. יש אומרים א' ויש אומרים ב'.
ד. כמות שתספיק לכך שהנר ידלוק חצי שעה.

6. מה יעשה מי שלא הניח כמות שמן כפי שהיה צריך?
א. יכבה, יוסיף את כמות השמן הדרושה להבערה מחדש, וידליק שוב בלי ברכה.
ב. יוסיף שמן, ואין צריך לכבות.
ג. יש אומרים א' ויש אומרים ב'.
ד. יכבה, ישפוך את השמן, ישים שמן חדש וידליק בברכה.

7. האם מותר לכבות את הנרות לאחר שדלקו כשיעור החיוב?
א. כן.
ב. לא.
ג. מחלוקת הפוסקים.
ד. לפי השו"ע כן ולפי הרמ"א לא.

8. ממתי אסור לעשות מלאכה לפני הדלקת הנרות?
א. מפלג המנחה.
ב. משהגיע זמן חיוב ההדלקה.
ג. מחצי שעה לפני זמן חיוב ההדלקה.
ד. יש אומרים ב' ויש אומרים ג'.

9. מה מותר לאכול לפני שהדליקו את הנרות?
א. כל דבר.
ב. פחות מכביצה פת, ופירות בלי הגבלה.
ג. פחות מכזית פת, ופירות בלי הגבלה.
ד. פירות בלבד.