רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

הלכה הלכות חנוכה דין הנאה מהנרות
ממוצע הציונים עד כה: 73%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
מקראי קודש של הרב הררי.
אין ללמוד מהמבחנים פסק הלכה למעשה.

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. מה מותר לעשות לאור נר חנוכה?
א. לאכול סעודת שבת.
ב. לעסוק בענייני חג החנוכה.
ג. מחלוקת הפוסקים אם א' או ב'.
ד. כלום, ויש מתירים ללמוד תורה.

2. על אלו נרות חל איסור ההנאה?
א. נר החיוב.
ב. נר החיוב ונר התוספת של אותו יום.
ג. כל הנרות.
ד. יש אומרים א' ויש אומרים ג'.

3. האם מותר ליהנות מאור הנר שנקרא 'שמש'?
א. כן
ב. רק צורכי מצוה.
ג. רק ללמוד תורה.
ד. לא.

4. האם מותר להדליק נר חנוכה מנר אחר?
א. רק על ידי הטיית הפתילה, אך לא על ידי נר אמצעי.
ב. מותר להדליק נר חובה מנר חובה ונר הידור מנר הידור, אך לא נר הידור מנר חובה.
ג. לא.
ד. יש אומרים א' ויש אומרים ב'.

5. מה מוסכם שאסור להדליק מנרות החנוכייה?
א. את השמש ונרות של חול.
ב. נרות של חול מלבד השמש.
ג. נרות של חנוכייה אחרת.
ד. יש אומרים א' ויש אומרים ב'.

6. האם מותר ליהנות מאור הנרות אחרי שדלקו במשך זמן החיוב (לפי הפסיקה המקובלת כיום)?
א. כן.
ב. רק אם עשה תנאי מראש, ובשעת הצורך גם אם לא עשה תנאי.
ג. רק לצורך מצוה או בשעת צורך גדול.
ד. לא.