רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

ממוצע הציונים עד כה: 66%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
מקראי קודש פרקים א-ב.
אין ללמוד מהמבחנים פסק הלכה למעשה.

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. ממתי אסור לאכול מצה בערב פסח?
א. מתחילת היום
ב. משלש שעות לאחר תחילת היום
ג. מחצות
ד. מהשעה העשירית לאחר תחילת היום

2. האם מותר לאכול בערב פסח עוגה העשויה מקמח מצה?
א. רק לפי השו"ע
ב. רק לפי הרמ"א
ג. יש להימנע
ד. מחלוקת פוסקי זמננו

3. האם לילדים מותר לאכול מצה בערב פסח?
א. כן
ב. לא
ג. מותר לאכול עד גיל חינוך
ד. מותר לאכול עד גיל שמבינים את ענין סיפור יציאת מצרים

4. הרמ"א והבן איש חי כתבו שנוהגים שלא לאכול מרור בערב פסח. מדוע?
א. המרור הוא זכר לשעבוד, ורק בפסח יש עניין להזכיר את השעבוד יחד עם החרות.
ב. כדי שיאכלוהו לתיאבון בליל הסדר
ג. כדי להדגיש שבליל פסח אוכלים אותו בשביל המצוה
ד. כדי שלא יבוא בטעות לאכול גם מצה.

5. עד מתי מותר לאכול חמץ בערב פסח?
א. עד הנץ החמה.
ב. עד סוף השעה ה 4 מתחילת היום.
ג. חמץ גמור - עד הנץ החמה, תערובת חמץ - עד סוף השעה ה 4.
ד. חמץ גמור - עד הנץ החמה, תערובת חמץ - עד סוף השעה ה 5.

6. עד מתי מותר ליהנות מן החמץ בערב פסח הנאה שאינה אכילה?
א. עד סוף השעה ה 5 מתחילת היום.
ב. עד סוף השעה ה 6 מתחילת היום.
ג. חמץ גמור - עד הנץ החמה, תערובת חמץ - עד סוף השעה ה 5.
ד. חמץ גמור - עד הנץ החמה, תערובת חמץ - עד סוף השעה ה 6.

7. מהו זמן ביעור חמץ?
א. עד סוף שעה רביעית.
ב. עד סוף שעה חמישית.
ג. עד סוף שעה שישית.
ד. עד סוף שעה עשירית.

8. האם מותר לאכול פירות אחרי השעה העשירית?
א. רק לפי השו"ע
ב. רק לפי הרמ"א
ג. כן
ד. לא

9. מאיזו שעה אסור לסעוד בערב פסח?
א. חצות
ב. תחילת השעה התשיעית
ג. תחילת השעה העשירית
ד. פלג המנחה

10. האם נשים בכורות חייבות בתענית בערב פסח?
א. רק לפי השו"ע
ב. רק לפי הרמ"א
ג. כן
ד. לא

11. האם מותר לעשות מלאכה בערב פסח?
א. כן
ב. לא
ג. עד חצות
ד. עד שעה עשירית

12. האם מברכים שהחיינו בהדלקת הנרות?
א. יש נוהגים לברך ויש נוהגים שלא לברך
ב. רק הספרדים
ג. כן
ד. לא