רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

הלכה הלכות פסח מבחנים ורחץ, כרפס, יחץ
ממוצע הציונים עד כה: 76%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
מקראי קודש פרק ה.
אין ללמוד מהמבחנים פסק הלכה למעשה.

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. מדוע נוטלים ידים לפני אכילת הכרפס?
א. כדין דבר שטיבולו במשקה
ב. שמא נגע במקומות המכוסים
ג. רמז ליד הגדולה שעשה ה' במצרים
ד. אף תשובה אינה נכונה

2. אופן הנטילה של 'ורחץ' הוא כדין נטילת ידים לפת, וכן...
א. יכוין גם על המצה שיאכל אחר כך
ב. יכוין על המצה שיאכל אח"כ, אך לא יברך על נטילה זו
ג. לא יכוין על המצה ולא יברך
ד. אין צריך כלי וכן לא יברך

3. מהו שיעור הכרפס?
א. כזית
ב. פחות מכזית
ג. יש אומרים כזית ויש אומרים פחות מכזית
ד. אין לכך שיעור

4. מי שאין לו את ירק הכרפס, מה יעשה?
א. יקח ירק אחר ויטבלו במשקה
ב. יקח ירק אחר אך לא יטבלו
ג. יקח ירק אחר, לפי השו"ע יטבלו ולפי הרמ"א לא יטבלו
ד. אינו יכול ליקח ירק אחר במקום הכרפס.

5. האם יש לכוון בשעת הברכה על הכרפס גם על המרור?
א. לא, על המרור מברכים בנפרד
ב. רשאי לכוון לפטור את המרור ורשאי לברך עליו בנפרד
ג. רק למנהג האשכנזים
ד. כן

6. האם בשעת אכילת הכרפס יש להסב?
א. כן
ב. לא
ג. נחלקו בכך פוסקי זמננו
ד. נחלקו בכך הפוסקים, אך כיום לא נהגו

7. איזו מצה בוצעים לשם 'יחץ'?
א. העליונה
ב. האמצעית
ג. התחתונה
ד. יש בכך מנהגים שונים

8. מה עושים עם שני חלקי המצה של 'יחץ'?
א. חצי אחד מניחים בין שתי המצות השלמות, וחצי שני שומרים לאפיקומן
ב. חצי אחד שומרים ל'מצה', וחלק שני ל'כורך'
ג. חצי אחד מניחים בין שתי המצות השלמות, ואת החצי השני אוכלים רק אחרי ליל הסדר
ד. יש בכך מנהגים שונים