רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

ממוצע הציונים עד כה: 74%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
סימן שב, שש"כ וילקוט יוסף.
אין ללמוד מהמבחנים פסק הלכה למעשה.

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. האם מותר מהתורה לשרות במים בגד נקי?
א. אסור מהתורה
ב. אסור מדרבנן
ג. מותר
ד. מחלוקת האם אסור מהתורה

2. האם מותר לשפשף ביד בנחת עפר שעל בגד?
א. כן
ב. רק לפי ה'שמירת שבת כהלכתה'
ג. רק לפי הרב עובדיה יוסף
ד. לא

3. איזה טיט שנמצא בבגד אוסר המ"ב לשפשפו?
א. יבש
ב. אף טיט
ג. לח
ד. כל טיט

4. מהם התנאים לחיוב אדם על ניעור בגד מטל?
א. בגד חדש ומקפיד עליו
ב. בגד שחור ומקפיד עליו
ג. בגד חדש ושחור
ד. בגד חדש, שחור ומקפיד עליו

5. ניעור בגד מעפר - האם נחשב מלבן?
א. לא
ב. רק לפוסקים כרמ"א
ג. רק לפוסקים כשו"ע
ד. כן

6. האם מותר להוריד לכלוך מחולצה?
א. אם מוריד רק מלמעלה
ב. רק לפי ה'שמירת שבת כהלכתה'
ג. רק לפי הרב עובדיה יוסף
ד. אם לא מוריד ע"י מים

7. האם שייך ליבון בשיער?
א. רק לפוסקים כרמ"א
ב. כן
ג. לא
ד. רק לפוסקים כשו"ע

8. כיצד ניתן לנקות טיט שעל הבגד?
א. לשפשפו מבחוץ
ב. לשפוך מים בלי לשפשף
ג. לשפשפו מבפנים
ד. לשרותו במים

9. האם יש איסור סחיטה בשיער?
א. אסור מדרבנן
ב. מותר
ג. אסור מהתורה
ד. מחלוקת אם אסור מהתורה