רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

ממוצע הציונים עד כה: 53%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
סימן שמ סעיפים ג-ה, שש"כ וילקוט יוסף.
אין ללמוד מהמבחנים פסק הלכה למעשה.

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. האם הכותב בכתב שאינו מתקיים חייב?
א. כן
ב. רק לפי השו"ע
ג. לא
ד. רק לפי הרמ"א

2. האם המשרטט חייב רק עם צבע?
א. לא
ב. מחלוקת אחרונים
ג. תלוי לשם מה השרטוט
ד. כן

3. האם מותר להרכיב פאזל בשבת?
א. לא
ב. רק לפי השו"ע
ג. רק לפי הרמ"א
ד. כן

4. האם מותר לכתוב בכתב שאינו מתקיים?
א. כן
ב. לא
ג. רק לפי הגרש"ז
ד. רק לפי הרב עובדיה יוסף

5. מהו שיעור מלאכת כתיבה?
א. שתי אותיות
ב. מילה
ג. שתי מילים
ד. אות אחת

6. האם הכותב על גבי כתב קיים חייב?
א. כן
ב. לא
ג. אם מתכוין לכתוב
ד. אם סוג הדיו החדש טוב מהקודם

7. מדוע יש מתירים לפתוח ספר שבחודי דפיו יש אותיות?
א. אין מי שמתיר
ב. מוחק שלא ע"מ לכתוב
ג. רק ספרי קודש, לצורך שבת
ד. הספר עשוי לפתוח ולסגור תמיד

8. האם מותר לאכול עוגה שעליה אותיות העשויות מחומר שאינו העוגה עצמה?
א. רק לפי השו"ע
ב. לא
ג. רק לפי הרמ"א
ד. כן

9. האם המסיר דיו מעל גבי אותיות חייב?
א. מדרבנן
ב. כן
ג. רק לפי השו"ע
ד. לא

10. האם מוחק חייב רק כשמוחק על מנת לכתוב?
א. כן
ב. לא
ג. מחלוקת הפוסקים
ד. רק לפי השו"ע

11. מהו שיעור מלאכת מוחק?
א. אות אחת
ב. שתי אותיות
ג. אם נוצר מקום לכתיבת אות
ד. אם נוצר מקום לכתיבת שתי אותיות

12. האם מותר לסמן צורה של אותיות באויר?
א. לא
ב. כן
ג. רק לפי השו"ע
ד. רק בשעת הצורך

13. באיזה אופן הכותב אות אחת חייב?
א. אם היא גדולה כשתיים
ב. אם היא קיצור למילה שלמה
ג. אם משלים את הספר
ד. אם היא סמוכה לאות קיימת