רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

הלכה הלכות ראש השנה הלכות ימי תחנונים וערב ראש השנה
מקורות ללימוד לפני המבחן:
משנה ברורה הלכות ראש השנה ושופר סי' תקפ"א.
אין ללמוד מהמבחנים פסק הלכה למעשה.
1. מדוע נוהגים לקום לסליחות דוקא באשמורת?
2. באיזה שלב בתפילה אומרים "לדוד אורי" ביום שיש בו מוסף?
3. איזה סליחות יכול היחיד לומר, ואיזה דברים לא יאמר?
4. מדוע האשכנזים מתחילים לומר סליחות לפחות ד' ימים לפני ר"ה?
5. מדוע שליח צבור מתעטף בטלית? מדוע אינו מברך עליה? כיצד פותרים את בעיית הספק לענין הברכה?
6. מדוע אסור לאבל לעבור לפני התיבה בר"ה ויוהכ"פ? אימתי מותר לו (בר"ה ויוהכ"פ)? האם מותר לו להתפלל שחרית בראש חודש?
7. מדוע מדקדקים אחר ש"צ שיהא בן שלשים שנים?
8. תענית ערב ראש השנה: א. האם אומרים עננו? ב. האם צריך להשלים? ג. האם קוראים ויחל? ד. האם אפשר לאכול בברית מילה?
9. האם יש נפילת אפיים בערב ראש השנה? מדוע?
10. מדוע אין תוקעים בערב ראש השנה? האם מותר לתקוע להתלמד?
11. מדוע נוהגים לילך על הקברות? מה צריך לכוון שם, ומה לא לכוון?