רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

הלכה הלכות ראש השנה הלכות תפילות עשרת ימי תשובה וראש השנה
מקורות ללימוד לפני המבחן:
משנה ברורה הלכות ראש השנה ושופר סי' תקפ"ב.
אין ללמוד מהמבחנים פסק הלכה למעשה.
1. טעה ולא אמר המלך הקדוש – להיכן חוזר, ומדוע?
2. המסופק אם אמר "המלך הקדוש" – מה דינו, ומדוע? מה הדין בראש השנה, ומדוע?
3. האם אדם יכול לומר תשעים פעמים "המלך המשפט" – מה דינו, ומדוע?
4. טעה ולא אמר "המלך המשפט" – מה דינו, ומדוע?
5. אמר "האל הקדוש" ונזכר תוך כדי דיבור- מתי אין צריך לחזור, ומתי צריך, ומדוע? ומה הדין כאשר דעתו מראש היתה לסיים "האל הקדוש"?
6. אמר "האל הקדוש" – בברכה מעין שבע בליל שבת – האם חוזר?
7. ראש השנה שחל בשבת – כיצד חותם בברכה מעין שבע?
8. הנוהגים להתפלל בכריעה בראש השנה ויוכ"פ – במה צריך להזהר ומדוע?
9. לא אמר "זכרנו" "מי כמוך" – האם חוזר, ומדוע? מה הדין אם לא גמר את הברכה, אבל בחזרתו צריך לומר שם ה'?
10. לא אמר "ובכן תן פחדך" בברכת "אתה קדוש" האם חוזרים?
11. ותתן לנו את יום הזכרון הזה – מדוע אינו מזכיר ראש חודש?
12. ר"ח שחל בחול, ואמר בתפילה "זכרון תרועה" – האם חוזר?