רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

ממוצע הציונים עד כה: 65%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
סימנים שיד-שטו, שש"כ וילקוט יוסף.
אין ללמוד מהמבחנים פסק הלכה למעשה.

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. מתי אסור לכסות כלי בשבת?
א. אין איסור כזה
ב. בכלי רחב
ג. בכלי גבוה
ד. בחבית יין בלבד

2. האם מותר להעמיד מחיצה עראית?
א. כן
ב. לא
ג. אם המחיצה אינה נצרכת להתיר איסור
ד. אם נשאר רווח בצדדים

3. האם מותר לפתוח גגון המחובר לעגלת ילדים, להגנה מהשמש?
א. רק לפי ה'שמירת שבת כהלכתה'
ב. כן
ג. לא
ד. רק לפי הרב עובדיה יוסף

4. האם מותר להניח אוהל עראי שאין תחתיו שום מחיצות?
א. כן, בתנאי שאינו עושה להגן
ב. רק לפי הרמ"א
ג. לא
ד. רק לפי השו"ע

5. מתי מותר להוסיף על אוהל עראי (כגון מחצלת)?
א. אם הוא פתוח כבר טפח
ב. אם אינו עומד ברוח
ג. לצורך שבת
ד. בשום אופן

6. באיזה אופן מותר לעשות אוהל עראי בשבת?
א. אם נעשה לפחות משבוע
ב. אם אינו עומד ברוח
ג. לצורך שבת
ד. אין אופן כזה

7. האם מקלקל פטור גם במלאכת סותר?
א. לא
ב. רק לפוסקים כשו"ע
ג. כן
ד. רק לפוסקים כרמ"א

8. האם מותר להפריד גביעי לבן?
א. כן
ב. רק לפוסקים כרב עובדיה יוסף ולפי הגרשז"א
ג. רק לפוסקים כ'שמירת שבת כהלכתה'
ד. לא

9. האם מותר לפתוח בצד החבית פתח שכבר היה ונסתם?
א. אם הוא פתח קטן
ב. אם הוא פתח גדול
ג. אם הוא למטה מהשמרים
ד. אם הוא למעלה מהשמרים

10. האם יש איסור בונה בעשיית כלי?
א. רק לפוסקים כרמ"א
ב. רק לפוסקים כשו"ע
ג. כן
ד. לא

11. האם מותר לפתוח פקק (המחובר לטבעת) של בקבוקי שתיה?
א. רק לפי השו"ע
ב. לדעת רוב הפוסקים - כן
ג. רק לפי הרב עובדיה יוסף
ד. רק לפי הרמ"א

12. האם מותר לפתוח קופסאות שימורים?
א. רק לפי השו"ע
ב. רק לפי הרב עובדיה יוסף ולפי הגרש"ז
ג. רק לפי הגרש"ז
ד. רק לפי הרמ"א

13. האם מותר להעמיד וילון שעשוי לקבע, אך אינו עומד ברוח מצויה?
א. כן
ב. רק לפי הרמ"א
ג. לא
ד. רק לפי השו"ע

14. איזה פתח אסור לעשות בכלי מהתורה?
א. שעשוי להכניס דרכו
ב. שעשוי להכניס ולהוציא
ג. בכלי חשוב בלבד
ד. שעשוי להוציא דרכו

15. האם מותר ליתן קנה בפתח חבית, להוציא את המשקה דרכו?
א. רק לפי השו"ע
ב. רק לפי הרמ"א
ג. לצורך שבת בלבד
ד. כן

16. באיזה אופן מותר לסתום נקב שבחבית, לפי השו"ע?
א. על ידי שעווה
ב. אם היין אינו יוצא דרך הנקב
ג. אם הסתימה אינה נכנסת לנקב
ד. על ידי שמן עבה