רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא שבת שאלות חזרה פרק עשרים ואחת
מקורות ללימוד לפני המבחן:
גמרא רש"י ותוס' על מסכת שבת, דפים קמ"א-קמ"ב

דף קמא
1. "הוציא תינוק חי וכיס תלוי בצוארו": א. האם חייב על הוצאת התינוק, ומדוע? ב. האם חייב על הוצאת הכיס, ומדוע?
2. "הוציא תינוק מת וכיס תלוי בצוארו": א. כדלעיל ב. כדלעיל
3. הנוטל תינוק, וביד התינוק מוקצה, האם הנוטל נחשב מטלטל את המוקצה? הוכח!

דף קמב
4. האם יש איסור טלטול כאשר אדם נוטל את בנו וביד הבן אבן?
5. האם מותר לאדם ליטול את בנו והאבן בידו, כשאין לו געגועים על אביו?
6. האם מותר לטלטל, וכיצד, סלסלה שהאבן בתוכה: א. כשאין בה פירות? ב. כשיש בה תפוזים? ג. כשיש בה תאנים ותותים?
7. לשלשת שעל הכר- האם מותר לתת עליה מים,ומדוע?