רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

ממוצע הציונים עד כה: 63%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
סימן שיט, שש"כ וילקוט יוסף.
אין ללמוד מהמבחנים פסק הלכה למעשה.

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. האם מותר לברור כשאינו מוציא את כל הפסולת?
א. אסור מהתורה
ב. אסור מדרבנן
ג. מותר
ד. מחלוקת אם אסור מהתורה

2. האם מותר לברור בכף, לפוסקים כרב עובדיה יוסף?
א. לא
ב. כן
ג. אם יש אפשרות לברור ביד
ד. כשאין אפשרות אחרת

3. באיזה אופן מותר לברור לכתחילה?
א. אוכל מפסולת, ביד, לאלתר
ב. פסולת מאוכל, אפילו מכלי
ג. המיעוט מהרוב
ד. אוכל מפסולת, אפילו בכלי

4. מהו גדר 'לאלתר' בהלכות בורר?
א. מיד
ב. לצורך המנה הקרובה
ג. לצורך היום
ד. לצורך הסעודה הקרובה

5. האם מותר לברור בכף, לפוסקים כ'שמירת שבת כהלכתה'?
א. לא
ב. אם יש אפשרות לברור גם ביד
ג. כן
ד. כשאין אפשרות אחרת

6. מתי התירו ברירת פסולת מאוכל?
א. לפוסקים כרב עובדיה יוסף
ב. קילוף קליפות
ג. במקום צורך גדול
ד. בשום אופן לא

7. באיזה אופן יש פוסקים (היום) שאין בו ברירה?
א. פירות
ב. בשני מיני אוכל
ג. להוציא זבוב ממרק
ד. בדבר שהתברר והתערב

8. האם מותר לברור עצמות לצורך בהמה?
א. אסור מדרבנן
ב. מותר
ג. אסור מהתורה, אך אין עונש
ד. מותר, אך טוב להחמיר

9. האם מותר לברור מאוכל גמור אוכל הנאכל בשעת הדחק?
א. אסור מדרבנן
ב. מותר
ג. מחלוקת
ד. אסור מהתורה

10. האם שייכת ברירה בכפות ומזלגות?
א. כן
ב. לא
ג. רק לפוסקים כרב עובדיה יוסף
ד. רק לפוסקים כ'שמירת שבת כהלכתה'

11. האם מותר לקלף קליפת אגוז?
א. לא
ב. רק הקליפה הקשה
ג. רק הקליפה הירוקה
ד. כן

12. האם מותר להשתמש במלחיה שיש בה אורז?
א. כן
ב. אסור מהתורה
ג. מחלוקת אם אסור מהתורה
ד. אסור מדרבנן

13. האם בשר צלי ומבושל נחשבים מין אחד לעניין בורר?
א. לא
ב. כן
ג. רק לפוסקים כ'שמירת שבת כהלכתה'
ד. רק לפוסקים כרב עובדיה יוסף