רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

תנ"ך שופטים תשובות א'-ה'
מקורות ללימוד לפני המבחן:
תשובות לשאלות על ספר שופטים פרקים א'-ה'
1. יהודה עלה בגורל ויהודה ושמעון עלו יחד ראשונים.
2. הוא קיצץ בהונות ידיהם ורגליהם של שבעים מלכים וכך ישראל עשו לו כשתפסו אותו.
3. עתניאל בן קנז קיבל את עכסה ביתו של כלב לאשה (על שכבש את קרית ספר).
כלב קיבל את חברון כמו שהובטח לו (על שלא הוציא את דיבת הארץ רעה).
האיש שהראה את מבוא בית אל לבית יוסף נותר בחיים ולא הרגו אותו ואת משפחתו.
4. מלאך ה' שעלה מן הגלגל הוכיח את ישראל על שכרתו ברית ליושב הארץ ובתגובה הם בכו, ולכן נקרא כך המקום.
5. 110
6. עם ישראל חוטא ועובד עבודה זרה. ה' מעניש אותם ונותן אותם ביד אויביהם. הם שבים בתשובה. ה' מעמיד שופט שמושיע אותם. עם ישראל לא שומע בקול השופט וחוטא וחוזר חלילה.
7. עתניאל בן קנז, אחיו הקטן של כלב.
8. מלמד בקר, חרב פיות, יתד.
9. הוא בא אליו עם מנחה ואמר לו שהוא צריך לומר לו סוד וכך יצאו כולם והוא נשאר לבד עם המלך. אז הוא דקר אותו בעזרת חרב שתי פיות שהסתיר מעל ירכו.
10. שמגר בן ענת
11. יעל אשת חבר הקיני הרגה אותו. ברק בן אבינועם היה אמור להרוג אותו, אבל כיוון שהוא לא רצה לצאת למלחמה בלי שדבורה תצא איתו, ה' מסר את סיסרא ביד אשה.
12. "הכוכבים ממסילותם" ונחל קישון.
13. אמרו לה שמן הסתם הוא מתעכב כי הוא מחלק את השלל.