רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

תנ"ך שופטים שאלות ו'-ט'
מקורות ללימוד לפני המבחן:
ספר שופטים פרקים ו'-ט'
1. מה היתה המצוקה העיקרית של עם ישראל כשהם ניתנו ביד מדין?
2. מה היה כינויו של גדעון בן יואש ומדוע נקרא כך?
3. כיצד ידע ירובעל שהוא ינצח במלחמה?
4. כיצד ידע ירובעל שהדובר איתו הוא מלאך ה'?
5. גדעון "דילל" את מספר החיילים שאיתו פעמיים. מי "דולל" בפעם הראשונה? מי בפעם השניה? ומדוע היה צורך ב"דילול"?
6. מהו הדבר שחיזק את ידי גדעון להלחם במדינים?
7. אפרים כעסו על שגדעון לא קרא להם למלחמה. כיצד הרגיע אותם גדעון?
8. גדעון התנקם באנשי סוכות ופנואל. מדוע? ומה היתה נקמתו?
9. גדעון עשה מעשה דומה למעשהו של אהרן בחטא העגל. מה היה המעשה?
10. מה היתה עירו של גדעון?
11. מי נותרו מכל בניו של גדעון וכיצד?
12. מהו משלו של יותם?
13. באיזה הקשר נאמר "צל ההרים אתה רואה כאנשים"?
14. שני מנהיגים עשו מעשה במלחמה ואמרו ללוחמים לחקות אותם. מיהם המנהיגים ומהם המעשים שעשו?
15. 3 מלחמות ארעו בפרקים אלו במקום עם מגדל. מה ארע בכל מלחמה?
16. מי הרג את אבימלך בן ירובעל? מדוע?