רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

תנ"ך שופטים תשובות ו'-ט'
מקורות ללימוד לפני המבחן:
תשובות לשאלות על ספר שופטים פרקים ו'-ט'
1. מדין וגמליהם היו רבים והם לא השאירו תבואה לישראל.
2. ירובעל - ירב בך הבעל. כיוון שניתץ את מזבח הבעל, רצו שהבעל ינקום בו.
3. הוא ביקש אות מהקב"ה. לילה אחד הוא ביקש שרק גיזת הצמר שבגורן תהיה רטובה מטל וכל הארץ תהיה יבשה ולמחרת הוא ביקש שהגיזה תהיה יבשה וכל הארץ תירטב מטל.
4. הוא הביא לו מנחה והמלאך העלה את המנחה באש ונעלם מעיניו.
5. בפעם הראשונה שבו כל מי שפחד מן המלחמה (22 אלף מתוך 32 אלף). בפעם השניה שבו כל מי שכרע על ברכיו בשביל לשתות מים (ונשארו 300). ה' ביקש זאת בשביל שעם ישראל לא יחשוב שבכלל כוחו הרב הוא ניצח במלחמה.
6. הוא ירד למחנה עם נערו ושמע את אחד החיילים מספר לחברו שחלם על צליל לחם שעורים שמתגלגל במחנה ומפיל את האוהל, וחברו אמר לו שכנראה זוהי חרב גדעון, וכך ידע גדעון שמדין מפחדים ממנו.
7. הוא אמר להם: "הלא טוב עוללות אפרים מבציר אביעזר" - שהרי הם הרגו את השרים החשובים של מדין.
8. הם לא רצו לתת לחם לאנשיו כיוון שפחדו מזבח ומצלמונע. הוא לקח את האנשים החשובים בסוכות ודש את בשרם עם קוצי המדבר והברקנים. בפנואל הוא ניתץ את המגדל והרג את אנשי העיר.
9. הוא אסף מכולם את נזמי הזהב ואת כל שלל המלחמה ועשה מהם אפוד, ובני ישראל זנו אחר האפוד.
10. עפרה
11. אבימלך ויותם. אבימלך הרג את כולם ויותם נתחבא.
12. העצים רצו למשוח להם מלך. הלכו לזית ולא הסכים להפסיק את דישנו. הלכו לתאנה ולא הסכימה להפסיק את תנובתה. הלכו לגפן ולא הסיכמה להפסיק את יינה. לבסוף, הלכו לאטד הקוצני. האטד אמר להם שאם הם באמת רוצים אותו כמלך שיחסו בצילו, ואם לא - אש תצא מן האטד ותאכל את העצים.
13. געל בן עבד ראה את צבאו של אבימלך יורד לכיוונו מראשי ההרים וזבול אמר לו שנדמה לו, וזהו רק צל ההרים.
14. גדעון בא לקצה מחנה מדין, תקע בשופר, הדליק לפידים ושבר כדים ואמר ללוחמיו לעשות כמותו.
אבימלך לקח שוכת עצים ושם תחת מגדל שכם ואמר לאנשיו לעשות כמותו, והציתו את המגדל והרגו את כל האנשים.
15. גדעון נתץ את מגדל פנואל והרג את אנשיה.
אבימלך שרף את מגדל שכם והרג את אנשיה.
אשה השליכה פלח רכב על ראשו של אבימלך ממגדל עז כשהתקרב לשורפו.
16. הנער נושא כליו, כדי שלא יגידו שאשה הרגה אותו.