רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

מבחנים הלכה הלכות שבת תפילה ושמו"ת
ממוצע הציונים עד כה: 71%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
סימנים רבז-רסח, רפא-רפו, רצב-רצג, שש"כ וילקוט יוסף.
אין ללמוד מהמבחנים פסק הלכה למעשה.

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. מה יעשה אדם שיודע שהיום שבת והתחיל לומר 'אתה' על דעת לומר 'אתה חונן'?
א. מסיים את הברכה וחוזר לראש
ב. מפסיק ועובר ל'ישמח משה'
ג. מסיים את הברכה וממשיך 'ישמח משה'
ד. מסיים את התפילה כתפילת חול

2. האם אדם שהתפלל בטעות תפילת חול בליל שבת יצא י"ח?
א. לא
ב. רק לפי הרמ"א
ג. כן
ד. רק לפי השו"ע

3. לכתחילה, מתי יש לסיים את קריאת שנים מקרא ואחד תרגום?
א. עד כניסת השבת
ב. לפני שאוכל
ג. עד צאת השבת
ד. עד הקריאה בציבור

4. מי שאיחר לתפילת שחרית ויכול לדלג על פסוקי דזמרה או נשמת, מה עדיף?
א. למ"ב - פסד"ז, לרב עובדיה יוסף - נשמת
ב. נשמת
ג. לרב עובדיה יוסף - פסד"ז, למ"ב - נשמת
ד. פסוקי דזמרה

5. האם קטן יכול לעלות לתורה?
א. רק לפי השו"ע
ב. רק לפי הרמ"א
ג. כן
ד. לא

6. מה מותר לאכול ולשתות לפני התפילה בבוקר?
א. מים, פירות ומזונות פחות מכזית
ב. מים ופירות
ג. מים
ד. כל דבר

7. האם אדם שהחליף בטעות בין תפילות השבת יצא י"ח?
א. לא
ב. רק בתפילת ערבית
ג. רק בתפילת מנחה
ד. כן

8. עד מתי ניתן להתפלל מוסף, בדיעבד?
א. צאת השבת
ב. פלג המנחה
ג. 7 שעות
ד. חצות

9. עד מתי יש להתפלל מוסף, לכתחילה?
א. חצות
ב. 8 שעות
ג. פלג המנחה
ד. 7 שעות

10. האם קריאת שנים מקרא ואחד תרגום היא חובה?
א. רק לפי הרב עובדיה יוסף
ב. כן
ג. לא
ד. רק לפי השמירת שבת כהלכתה