רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: [email protected]

מבחנים הלכה הלכות שבת מקרים פרטיים
ממוצע הציונים עד כה: 62%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
שש"כ וילקוט יוסף.
אין ללמוד מהמבחנים פסק הלכה למעשה.

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. באיזה אופן מותר לתת לגוי שנמצא בבית ישראל חפצים?
א. לצורך מצוה דרבים
ב. לצורך מצוה, אם אין רשות הרבים מהתורה
ג. לצורך מצוה או שאין רשות הרבים מהתורה
ד. לצורך חולה

2. מדוע אסור לתת לגוי שנמצא בבית ישראל חפצים?
א. כבוד שבת
ב. מיחזי כמשא ומתן
ג. שמא יכתוב
ד. מיחזי כשלוחו

3. האם הקוטם עלים קשים בידו חייב?
א. לא
ב. רק לפי הרמ"א
ג. לא
ד. רק לפי השו"ע

4. באיזה דבר לא שייך איסור מחתך?
א. עור
ב. אוכלים
ג. נוצות
ד. עץ

5. באלו מלאכות חייב אדם רק אם מקפיד על המידה?
א. תופר
ב. אף תשובה אינה נכונה
ג. תופר וקורע
ד. קורע

6. גוי שנמצא בבית ישראל, אלו חפצים מותר לתת לו?
א. מיני מאכל
ב. לפי השו"ע - הכל
ג. לפי הרמ"א - הכל
ד. הכל מלבד תשמישי קדושה

7. מתי מותר לפי השו"ע לטאטא בית?
א. תמיד
ב. אם כל בתי העיר מרוצפים
ג. בקרקע מרוצפת
ד. לצורך שבת

8. באיזו מראה אסור להסתכל בשבת?
א. שאינה קבועה בכותל
ב. מתכת, שאינה קבועה בכותל
ג. מתכת או קבועה בכותל
ד. מתכת

9. מהו ביטול כלי מהיכנו?
א. שבירתו
ב. טלטולו
ג. שינוי היעוד של הכלי
ד. הפיכתו למוקצה

10. מתי מותר לפי הרמ"א לטאטא בית?
א. תמיד
ב. בקרקע מרוצפת
ג. לצורך שבת
ד. אם כל בתי העיר מרוצפים

11. האם ראוי להחמיר במריחת ממרח על לחם?
א. כן
ב. לא
ג. רק לפי הרמ"א
ד. רק לפי השו"ע

12. פירות שנשרו בשבת מהעץ, האם מותר לאכלם?
א. כן
ב. אם אין זה ודאי שנשרו
ג. אסור אפילו אם ספק נשרו
ד. במקום צורך גדול

13. האם יש צביעה באוכלין, לדעת השו"ע?
א. כן
ב. לא
ג. רק בבגדים בהירים
ד. מחלוקת

14. מהי כמות המלח שמותר לעשות במי מלח?
א. 1/4
ב. 1/2
ג. 2/3
ד. 1/3

15. באיזו מלאכה נחלקו הפוסקים אם מותרת לאלתר?
א. מבשל
ב. בורר
ג. זורה
ד. טוחן

16. מדוע אסור לרדות דבש מכוורת?
א. דומה לסותר
ב. דומה לקוצר
ג. עובדין דחול
ד. מוקצה

17. האם נתינת מים לקמח נחשבת לישה?
א. לא
ב. כן
ג. רק לפי הרמ"א
ד. רק לפי השו"ע

18. איזו בלילה אסור לעשות מהתורה?
א. רכה מאוד
ב. רכה
ג. עבה
ד. כל בלילה

19. האם יש איסור ממרח באוכלין?
א. אסור מהתורה
ב. מותר
ג. מחלוקת אם אסור מהתורה
ד. אסור מדרבנן

20. האם מותר להשקות פרח תלוש?
א. אם הוא פתוח
ב. לא
ג. אם הוא סגור
ד. כן

21. מהו האיסור לתלוש שערה אחת?
א. גוזז מדרבנן
ב. מחתך מהתורה
ג. מחתך מדרבנן
ד. גוזז מהתורה

22. באיזה אופן חייב על תלישת שערה אחת?
א. אם משתמש בה
ב. בראש
ג. אם אורכה שלש אצבעות
ד. אם היא לבנה מתוך שחורות

23. האם גוזז חייב אם אינו צריך מה שגוזז?
א. כן
ב. מחלוקת הפוסקים
ג. מחלוקת השו"ע והרמ"א
ד. לא

24. האם מותר להוביל עגלה על גבי קרקע רכה?
א. לא
ב. כן
ג. רק לפי השמירת שבת כהלכתה
ד. רק לפי הרב עובדיה יוסף

25. באיזה מקרה מותר לקפל בגד בשבת?
א. לצורך שבת
ב. לא כסדר קיפולו בשבת
ג. בשום אופן
ד. תמיד