רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

ממוצע הציונים עד כה: 64%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
פניני הלכה הלכות תפילה פרק ב:
המניין

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. האם תפילה עם הש"ץ נחשבת תפילה במנין?
א. כן
ב. לא
ג. לדעת רוב הפוסקים כן
ד. לשו"ע כן, לרמ"א לא.

2. האם תפילה במניין היא חובה?
א. אם יש מנין במרחק הגעה של 18 דקות.
ב. אם בלעדי המתפלל לא יהיה מנין.
ג. רק אם קוראים באותו יום בתורה.
ד. תשובות ב וג נכונות.

3. האם קטן יכול להשלים מנין?
א. רק אם יש תשעה גדולים מבלעדיו (אבל שני קטנים אינם משלימים).
ב. רק אם הוא התחיל להניח תפילין.
ג. ביום חול - כן, בשבת - לא.
ד. לא.

4. לאלו חלקים בתפילה צריך מניין?
א. חזרת הש"ץ וקדיש.
ב. א' וגם ברכו, ברכת כהנים ושירת הים.
ג. ב' וגם קריאת התורה
ד. כל דבר שבקדושה

5. האם אפשר לומר קדיש כשחלק מהמניין לא סיים את תפילת העמידה?
א. לא
ב. בתנאי שיש 5 עונים.
ג. לדעת השו"ע כן, ולדעת הרמ"א בתנאי שיש 5 עונים.
ד. לדעת הרמ"א כן, ולדעת השו"ע בתנאי שיש 5 עונים.

6. האם אפשר להתחיל בחזרת הש"ץ כשחלק מהמניין לא סיים את תפילת העמידה?
א. לא
ב. בתנאי שיש 5 עונים
ג. מחלוקת הפוסקים
ד. רק במקום הצורך

7. האם מי שאוכל מאכלות אסורות - מצטרף למנין?
א. כן
ב. לא
ג. בתנאי שאינו עובר להכעיס אלא להנאתו
ד. בתנאי שאינו רגיל בכך

8. האם מי שנמצא בחדר צדדי בבית הכנסת מצטרף למנין?
א. אם יש מנין בלעדיו - הוא מצטרף ונחשב שמתפלל במנין, אם לא הוא אינו יכול להשלים.
ב. אם הוא רגיל בכך ויש מנין בלעדיו - הוא מצטרף, אחרת לא.
ג. לדעת השו"ע א' ולדעת הרמ"א ב'.
ד. לדעת הרמ"א א' ולדעת השו"ע ב'.

9. האם מי ששומע את החזן דרך הרדיו יכול להצטרף?
א. לא, ואסור לו לענות אמן.
ב. לא, והוא יכול לענות אמן, ויש אומרים שחייב.
ג. אם הוא רוצה לענות אמן הוא יכול להצטרף, אבל אינו חייב.
ד. מחלוקת הפוסקים.