רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

מבחנים הלכה הלכות שבת הנאה ממלאכת גוי
ממוצע הציונים עד כה: 74%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
סימן שכב, שש"כ וילקוט יוסף.
אין ללמוד מהמבחנים פסק הלכה למעשה.

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. מתי מותר ליהנות ממלאכה שעשה גוי בשבת לצורך עצמו?
א. תמיד
ב. אם אינו מכירו
ג. בדברי מאכל
ד. אם מכירו

2. האם מותר לאכול פת שאפה גוי בשבת לצורך עצמו?
א. רק לפי השו"ע
ב. רק בשעת הדחק או צורך מצוה
ג. כן
ד. רק לפי הרמ"א

3. מתי מותר ליהנות ממלאכה דרבנן שעשה גוי לצורך ישראל?
א. י"א שמותר מיד וי"א בכדי שיעשו
ב. מותר במוצ"ש
ג. מותר בכדי שיעשו
ד. מותר מיד

4. מתי מותר ליהנות ממלאכה דאורייתא שעשה גוי לצורך ישראל?
א. מותר מיד
ב. מותר במוצ"ש
ג. אסור עולמית
ד. מותר בכדי שיעשו

5. מהו דין ספק הנאה ממלאכת גוי במלאכה מהתורה?
א. מותר בכדי שיעשו
ב. מותר בשעת הדחק
ג. מותר במוצ"ש
ד. מותר

6. מהו דין ספק הנאה ממלאכת גוי במלאכה דרבנן?
א. מותר
ב. מותר בשעת הדחק
ג. מותר בכדי שיעשו
ד. מותר במוצ"ש

7. האם מותר להישאר בחדר חשוך שהדליק בו גוי אור?
א. כן, בתנאי שלא ישתמש באור
ב. רק לצורך מצוה
ג. כן
ד. לא