רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

הלכה הלכות תפילה הכנות לתפילה והבדלי הנוסחים
ממוצע הציונים עד כה: 65%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
פניני הלכה הלכות תפילה פרקים ה-ו:
הכנות לתפילה א'
הכנות לתפילה ב'
הנוסחים ומנהגי העדות א'
הנוסחים ומנהגי העדות ב'

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. האם חובה ליטול ידים לפני התפילה?
א. לא.
ב. רק אם ידוע שהידים טונפו.
ג. אפילו כשלא ידוע אם הידים טונפו.
ד. יש אומרים ב' ויש אומרים ג'.

2. האם נשים צריכות לכסות את ראשן בעת התפילה ואמירת הברכות?
א. כן.
ב. לא.
ג. מחלוקת הפוסקים.
ד. בשעת התפילה כן, ובשעת אמירת ברכות מחלוקת.

3. מהו הלבוש שיש ללבוש בשעת התפילה?
א. לבוש שאותו היינו לובשים אם היינו נפגשים עם מלך.
ב. לבוש שאותו היינו לובשים אם היינו נפגשים עם אנשים חשובים.
ג. לבוש שאיתו היינו יוצאים לרחוב.
ד. אף תשובה אינה נכונה.

4. באיזה בגד מותר לעמוד בתפילה?
א. בגדי עבודה באמצע העבודה
ב. מעיל גשם.
ג. פיג'מה
ד. אף תשובה אינה נכונה.

5. מי שהתפלל בשעה שנצרך לנקביו - האם יצא ידי חובה?
א. רק אם נצרך לצרכים קטנים.
ב. רק אם נצרך לצרכים קטנים והיה יכול להתאפק 72 דקות.
ג. יש אומרים א' ויש אומרים ב'.
ד. בכל מקרה לא יצא.

6. מה יעשה מי שהתעורר אצלו באמצע תפילת העמידה צורך להתפנות, אבל יכול לעצור בעצמו?
א. אם הוא לא יוכל להתאפק 72 דקות, ילך להתפנות.
ב. אם הוא צריך לעצור בעצמו כדי למנוע את צרכיו מלצאת, ילך להתפנות.
ג. לעולם לא יפסיק (אלא אם אינו מסוגל להתאפק, כמובן).
ד. יש אומרים א' ויש אומרים ב'.

7. האם מי שהגיע למסקנה שנוסח שאינו כמנהג אבותיו מדוייק יותר, רצוי שיעבור להתפלל בו?
א. כן.
ב. לא.
ג. לדעת השו"ע - כן, ולדעת הרמ"א - לא.
ד. לדעת השו"ע - לא, לדעת הרמ"א - כן.

8. מי שיודע שיכוון יותר בנוסח אחר מהנוסח שאינו כמנהג אבותיו, רצוי שיעבור להתפלל בו?
א. כן.
ב. לא.
ג. לדעת השו"ע - כן, ולדעת הרמ"א - לא.
ד. לדעת השו"ע - לא, ולדעת הרמ"א - כן.

9. האם חזן מתפלל לפי נוסח הציבור, או לפי הנוסח שלו (לרוב הפוסקים)?
א. לפי נוסח הציבור.
ב. לפי הנוסח שלו.
ג. אם אין לציבור התנגדות שיתפלל בנוסח שלו - יעשה כך, אחרת יתפלל לפי נוסח הציבור.
ד. אם אין לציבור התנגדות שיתפלל בנוסח שלו - יעשה כך, אחרת עדיף שלא יהיה חזן.

10. מהו המצב הנפשי הראוי בתפילה?
א. שמחה ושחוק.
ב. שמחה ויראה.
ג. יראה.
ד. שחוק ויראה.