רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

הלכה הלכות תפילה ברכות השחר והתורה
ממוצע הציונים עד כה: 66%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
פניני הלכה הלכות תפילה פרקים ט-י:
הלכות ברכות השחר א'
הלכות ברכות השחר ב'
הלכות ברכת התורה א'
הלכות ברכת התורה ב'

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. מתי מברכים את ברכות השחר?
א. כל דבר סמוך להנאתו (למשל, כשפותח את עיניו מברך 'זוקף כפופים')
ב. בבית הכנסת לפני התפילה
ג. בבית אחרי השכמת הבוקר
ד. מעיקר הדין - א, נוהגים כב' או כג'

2. האם מי שלא נהנה מאחת מהברכות מברך עליה (למשל, האם עיור מברך פוקח עורים)?
א. לא.
ב. כן.
ג. מברך בלי הזכרת שם ה'.
ד. מחלוקת הפוסקים.

3. אלו ברכות מברכות השחר אי אפשר להשלים אחרי התפילה?
א. על נטילת ידים וברכות התורה.
ב. על נטילת ידים, ברכות התורה ו"אלוקי נשמה".
ג. על נטילת ידים, ברכות התורה ו"הנותן ליעף כח".
ד. יש אומרים ב' ויש אומרים ג'.

4. עד מתי אפשר לברך את שאר ברכות השחר?
א. עד 3 שעות מתחילת היום.
ב. עד 4 שעות מתחילת היום.
ג. לכתחילה עד 4 שעות ובדיעבד עד סוף היום.
ד. לכתחילה עד חצות ובדיעבד עד סוף היום.

5. מתי מברכים ברכות השחר?
א. אחרי עלות השחר.
ב. כשקם משנתו, אפילו לפני עלות השחר.
ג. לפי השו"ע - א, לפי הרמ"א - ב.
ד. לפי הרמ"א - א, לפי השו"ע -ב.

6. לגבי מה יש מחלוקת אם צריך לברך ברכות התורה?
א. הרהור.
ב. שמיעת מוסיקה חסידית.
ג. מי שמתעורר באמצע הלילה.
ד. פסיקת הלכה.

7. האם מי שהתעורר מהשינה באמצע הלילה ורוצה להרהר בדברי תורה עד שירדם, צריך לברך ברכות התורה?
א. כן.
ב. לא.
ג. רק אם חושב שישאר ער חצי שעה.
ד. יש אומרים א' ויש אומרים ג'.

8. האם יש לברך ברכות התורה אחרי שנת קבע ביום?
א. כן, אבל נוהגים לברך בלי שם ומלכות.
ב. לרוב הדעות כן, אבל נוהגים שלא לברך.
ג. לא, אבל נוהגים לברך בלי שם ומלכות.
ד. לרוב הדעות לא, וכך נוהגים.

9. כיצד נוהג מי שהיה ער כל הלילה, למנהג הספרדים?
א. מברך את כל הברכות.
ב. מברך את כל הברכות חוץ מעל נטילת ידים.
ג. מברך את כל הברכות חוץ מעל נטילת ידים, וברכות התורה ישמע מאחר.
ד. יש נוהגים ב' ויש נוהגים ג'.

10. כיצד נוהג מי שהיה ער כל הלילה, למנהג האשכנזים?
א. מברך את כל הברכות חוץ מעל נטילת ידים.
ב. מברך את כל הברכות חוץ מעל נטילת ידים, וברכות התורה ישמע מאחר.
ג. מברך את כל הברכות חוץ מעל נטילת ידים וברכות התורה.
ד. יש נוהגים א' ויש נוהגים ב'.