רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

הלכה הלכות תפילה זמן קריאת שמע ותפילת שחרית
ממוצע הציונים עד כה: 68%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
פניני הלכה הלכות תפילה פרק י"א:
זמן ק"ש ותפילת שחרית א'
זמן ק"ש ותפילת שחרית ב'

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. ממתי אפשר לקרוא קריאת שמע?
א. מהזריחה, ובשעת הדחק מעלות השחר.
ב. מהזריחה.
ג. מעלות השחר.
ד. יש אומרים מהזריחה ויש אומרים מעלות השחר.

2. עד מתי אפשר לקרוא קריאת שמע עם הברכות?
א. עד 3 שעות מתחילת היום.
ב. עד 4 שעות מתחילת היום.
ג. עד חצות.
ד. לכתחילה עד 3 שעות, ובדיעבד עד 4 שעות.

3. ממתי אפשר להתפלל את תפילת העמידה של שחרית?
א. מהזריחה, ובשעת הדחק מעלות השחר.
ב. מהזריחה.
ג. מעלות השחר.
ד. יש אומרים מהזריחה ויש אומרים מעלות השחר.

4. עד מתי אפשר להתפלל את תפילת העמידה של שחרית?
א. עד 3 שעות מתחילת היום.
ב. עד 4 שעות מתחילת היום.
ג. עד חצות.
ד. לכתחילה עד 4 שעות, ובדיעבד עד חצות.

5. מהי תפילת ותיקין, שהיא המהודרת ביותר?
א. תפילה בשעה שבה הציבור מתפללים.
ב. תפילה עם הזריחה.
ג. יש אומרים א' ויש אומרים ב'.
ד. תשובות א' וב' נכונות.

6. שעה זמנית היא חלק אחד משנים עשרה חלקים של היום. מהו היום לעניין זה?
א. מעלות השחר עד צאת הכוכבים.
ב. מהזריחה עד השקיעה.
ג. יש אומרים א' ויש אומרים ב'.
ד. מהזריחה עד צאת הכוכבים.

7. כשיש מנין רק אחרי זמן התפילה, מה עדיף?
א. להתפלל ביחידות בזמן.
ב. להתפלל עם הציבור.
ג. יש אומרים א' ויש אומרים ב'.
ד. אם המנין עד חצות יתפלל איתו, אם לא - יתפלל ביחידות.

8. מה יעשה מי שיהיו לו תפילין רק אחרי חצות?
א. יחכה עד שיהיו לו תפילין.
ב. יקרא קריאת שמע ויתפלל עכשיו.
ג. יתפלל עכשיו, ויקרא קריאת שמע כשיהיו לו תפילין.
ד. יקרא קריאת שמע עכשיו, ויתפלל אחרי שיהיו לו תפילין.

9. כשהזמן קצר, על מה יש לדלג לצורך אמירת פסוקי הקרבנות?
א. פסוקי "הודו".
ב. פסוקי "הודו", ואם אין זמן גם על "ויברך דוד" ושירת הים.
ג. כמו ב, ואם אין זמן גם על פסוקי דזמרה.
ד. עדיף לדלג על פסוקי הקרבנות.

10. כיצד יש לומר את ברכות ברוך שאמר ו"ישתבח"?
א. בעמידה.
ב. ברוך שאמר - בעמידה, ישתבח - איך שרוצים.
ג. למנהג האשכנזים - א, למנהג הספרדים - ב.
ד. ברוך שאמר - בעמידה, ישתבח -בישיבה.

11. כיצד ינהג מי שלא כיוון בפסוק "פותח את ידיך"?
א. יחזור לברוך שאמר.
ב. יחזור לברוך שאמר, ויש אומרים שיחזור רק על הפסוק "פותח את ידיך".
ג. יחזור לברוך שאמר, ויש אומרים שיחזור ל"אשרי".
ד. יחזור על הפסוק "פותח את ידיך", ויש אומרים שיסיים ממנו עד סוף הפרק.

12. האם אסור, מותר או חובה לענות אמן של קדיש באמצע פסוקי דזמרה?
א. עד "דאמירן בעלמא" חובה, אחר כך רשות.
ב. עד "דאמירן בעלמא" רשות, אחר כך אסור.
ג. יש אומרים א' ויש אומרים ב'.
ד. עד "דאמירן בעלמא" חובה, אחר כך אסור.

13. על מה אין לדלג לצורך תפילה במנין?
א. "ברוך שאמר", "ישתבח" ולפחות אחד מפרקי התהלים שביניהם.
ב. קרבנות.
ג. שירת הים.
ד. תשובות א' וג' נכונות.