רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

הלכה הלכות תפילה תחנון וקריאת התורה
ממוצע הציונים עד כה: 60%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
פניני הלכה הלכות תפילה פרקים כ"א-כ"ב:
דיני נפילת אפים
דיני אמירת תחנון
מדיני ספר התורה
מדיני קריאת התורה

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. מהו מקורו של התחנון?
א. זוהי עיקר התפילה מהתורה.
ב. תקנת חכמים.
ג. מנהג ישראל.
ד. יש אומרים שזו תקנה ויש אומרים שזהו מנהג.

2. האם אפשר לומר את תפילת נפילת אפים כשאפשר רק לעמוד?
א. כן.
ב. כן, וטוב שיסמוך עצמו אל הקיר.
ג. לא.
ד. לא, ויש אומרים שכן.

3. איזו הלכה נובעת מכך שאמירת י"ג מידות רחמים נחשבת דבר שבקדושה?
א. צריך עשרה כדי לאומרם.
ב. לא אומרים אותם בשבתות וימים טובים.
ג. תשובות א' וב' נכונות.
ד. אף תשובה אינה נכונה.

4. באלו ימים אין אומרים תחנון?
א. בשבתות ושלשת הרגלים.
ב. גם בראשי חודשים.
ג. גם בשאר החגים.
ד. גם בימים נוספים של שמחה.

5. מי נחשבים "בעלי הברית" שכאשר הם נוכחים בבית הכנסת אין אומרים תחנון?
א. אבי הבן והמוהל.
ב. אבי הבן והסנדק.
ג. אבי הבן, המוהל והסנדק.
ד. אבי הבן, המוהל, הסנדק ומברך הברכות.

6. האם אומרים תחנון בבית כנסת שנערכת בו ברית באותו יום?
א. כן, אלא אם התפילה צמודה לברית.
ב. רק בתפילות שנערכות אחרי הברית.
ג. לא אומרים תחנון כל היום.
ד. בשחרית לא אומרים תחנון, ולגבי מנחה יש מנהגים שונים.

7. האם אומרים תחנון בימי הילולא של צדיקים?
א. כן.
ב. לא.
ג. כן, ויש אומרים שההולכים בדרכו של צדיק מסויים לא יאמרו תחנון ביום ההילולא שלו.
ד. מחלוקת הפוסקים.

8. מהו המקור לכך שקוראים בתורה בשבת, בשני ובחמישי?
א. תקנת משה רבינו.
ב. תקנת עזרא הסופר.
ג. תקנת אנשי כנסת הגדולה.
ד. מנהג ישראל.

9. האם חייבים לקרוא מתוך ספר תורה?
א. אם יש - חייבים לקרוא מתוכו, ואם לא אפשר לקרוא מתוך חומש.
ב. כן.
ג. לא.
ד. מחלוקת הפוסקים.

10. מה עושים אם התגלתה באמצע הקריאה אות פגומה בספר התורה?
א. ממשיכים, ואם מתגלות שתי אותיות נוספות מוציאים ספר חדש וקוראים בו מהתחלה.
ב. מוציאים ספר אחר וממשיכים לקרוא בו מהמקום שהגיעו אליו.
ג. אפשר לבחור אם לנהוג כא' או כב'.
ד. יש אומרים א' ויש אומרים ב'.

11. כיצד יש להגביה את ספר התורה?
א. להחזיקו מוגבה מספר שניות ולהורידו.
ב. לסובבו מעט לימין ומעט לשמאל.
ג. לסובבו סיבוב שלם.
ד. לסובבו כך שכולם יוכלו לראות את האותיות.

12. מה מצוה לעשות כשרואים את אותיות הספר בשעת הגבהתו?
א. לכרוע ולומר "וזאת התורה".
ב. להצביע בזרת על הספר ולנשקה אחר כך.
ג. לאחוז בציצית, להצביע בה על הספר ולנשקה.
ד. לעשות כאפשרות ב' או ג'.

13. האם מותר לעולה לקרוא יחד עם הבעל קורא?
א. כן.
ב. לא.
ג. הוא חייב לקרוא איתו יחד בלחש.
ד. מחלוקת, וכדי לצאת מהספק עדיף שלא יקרא.

14. האם כאשר יש כמה חתנים ישראלים מותר להוסיף על שלשת העולים בשני וחמישי?
א. כן.
ב. לא
ג. רק לפי הרמ"א.
ד. רק לפי ה'בית יוסף'.

15. האם מותר לדבר בדברי תורה במהלך הקריאה בתורה?
א. כן.
ב. רק בהפסקות שבין העליות, אבל לא בשעת הברכות והקריאה.
ג. לא.
ד. יש אומרים ב' ויש אומרים ג'.

16. מי שנאלץ לצאת לפני הקריאה, האם חייב להשלימה במניין אחר?
א. כן.
ב. לא.
ג. מחלוקת הפוסקים.
ד. רק אם לא שמע את רוב הקריאה.