רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

מבחנים הלכה הלכות שבת רפואה ופיקוח נפש
ממוצע הציונים עד כה: 70%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
סימנים שכח-שכט, שש"כ וילקוט יוסף.
אין ללמוד מהמבחנים פסק הלכה למעשה.

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. מדוע אסור לשים פלסטר על פצע?
א. גזירת שמא ימרח, ולא פלוג
ב. מותר לשים פלסטר
ג. עובדין דחול
ד. רפואה

2. האם מותר לחבוש נקע כדי שלא יזוז יותר?
א. רק לפי ה'שמירת שבת כהלכתה'
ב. רק לפי הרב עובדיה יוסף
ג. כן
ד. לא

3. האם ריצה לצורך משחק אסורה משום רפואה?
א. כן
ב. רק לפי השו"ע
ג. רק לפי הרמ"א
ד. לא

4. האם מותר לנתק חתיכת עור שפירשה רובה?
א. לא
ב. רק לפי השו"ע
ג. רק לפי הרמ"א
ד. כן

5. האם מותר לעשות איסור תורה בשינוי לצורך חולה שאין בו סכנה?
א. רק לפי השו"ע
ב. רק לפי הרמ"א
ג. רק ע"י גוי
ד. כשאין ברירה אחרת

6. האם מותר לאדם בריא לקחת מאכל שאוכלים בד"כ לרפואה?
א. רק לפי המ"ב
ב. רק לפי הגרש"ז
ג. רק במקום צורך גדול
ד. רק לפי השו"ע

7. האם מותר לעשות איסור דרבנן לצורך חולה שאין בו סכנה?
א. ע"י גוי בלבד
ב. בשינוי
ג. בשינוי, רק לפי השו"ע
ד. כן

8. האם מותר לחולה שנפל למשכב אך אין בו סכנה לקחת תרופות?
א. לא
ב. רק לפי השו"ע
ג. כן
ד. רק לפי הרמ"א

9. האם מחללים שבת על פיקוח נפש של חרש?
א. אם יש סיכוי שבעתיד יתפקח
ב. לא
ג. מחלוקת הפוסקים
ד. כן

10. האם בפיקוח נפש ראוי לעשות מלאכה דוקא ע"י יהודי?
א. כן
ב. לא
ג. רק לפוסקים כשו"ע
ד. רק לפוסקים כרמ"א

11. האם אדם נאמן לומר שבמחלתו יש סכנת חיים אם לא יחללו שבת?
א. כן
ב. רק אדם המוחזק כירא שמים
ג. מחלוקת הפוסקים
ד. לא

12. האם מותר לעשות מלאכה שאין סכנה במניעתה, לחולה מסוכן?
א. כן
ב. לא
ג. מחלוקת הפוסקים
ד. רק מלאכה דרבנן

14. האם מחללים שבת להצלת חיים כאשר יש סיכוי קטן שהדבר יעזור?
א. לא
ב. כן
ג. מחלוקת הפוסקים
ד. רק לפי השו"ע

15. איזה דבר הותר לצורך חולה שאין בו סכנה?
א. טלטול מוקצה
ב. אמירה לגוי, רק לשו"ע
ג. הנאה ממלאכת גוי, רק לשו"ע
ד. אמירה לגוי

16. האם מחללים שבת כדי להאריך רגעי חייו של גוסס?
א. לא
ב. כן
ג. מחלוקת הפוסקים
ד. רק לפי הרמ"א