רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

ממוצע הציונים עד כה: 74%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
פניני הלכה (3 פרקים שבאתר)

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. מהי מטרת אכילת הסימנים בליל ראש השנה, לדעת השל"ה?
א. לסימן טוב
ב. לעורר את הלב לתפילה
ג. שהילדים ישארו ערים
ד. לשמחת החג

2. מדוע לא אומרים הלל בראש השנה?
א. זהו יום דין
ב. אסור לשמוח בראש השנה
ג. לא נעשה ביום זה נס
ד. אין סיבה לומר הלל

3. מה דין שמחה בראש השנה?
א. אסור לשמוח
ב. מותר לשמוח
ג. מצוה לשמוח
ד. מחלוקת

4. האם מברכים על הסימנים, כשאוכלים אותם אחרי ברכת המוציא?
א. כן
ב. לא
ג. רק על פירות העץ
ד. תלוי במנהג

5. כמה תקיעות יש לתקוע מהתורה בראש השנה?
א. 9
ב. 10
ג. 12
ד. 30

6. האם נשים חייבות בתקיעת שופר?
א. לא, כדין מצוה שהזמן גרמא
ב. כן, כי גם הן נידונות
ג. מחלוקת הפוסקים
ד. לא, אך נהגו לשמוע

7. מה הדבר שהכי חשוב לחשוב בשעת תקיעת השופר?
א. לחזור בתשובה
ב. שבכך אנו מקיימים מצוה
ג. שבכך אנו ממליכים את ה'
ד. שיבנה בית המקדש

8. האם יש לברך שהחיינו בלילה השני של ראש השנה?
א. כן
ב. לא
ג. לדעת רוב הפוסקים כן
ד. לא, וטוב לברך

9. האם מברכים שהחיינו על תקיעת השופר ביום השני?
א. כן
ב. לא
ג. רק הספרדים
ד. רק האשכנזים

10. מתי עדיף להתפלל בראש השנה על עניני הפרט
א. ביום הראשון
ב. ביום השני
ג. בתפילת מנחה
ד. בתפילת מנחה ביום ב'

11. האם מותר לדבר לפני סיום התקיעות?
א. לא
ב. רק ביום השני
ג. יש אומרים שביום השני
ד. מחלוקת הפוסקים