רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

תנ"ך חמש מגילות רות שאלות
מקורות ללימוד לפני המבחן:
מגילת רות עם רש"י
1. כמה לקטה רות בשדה וכמה נתן לה בועז?
2. הלהן תשברנה - מה לשון תשברנה? (רש"י)
3. וימת אלימלך איש נעמי , למה נאמר? (רש"י)
4. מה נתן בועז לרות לפנות בוקר ומה זה מסמל?
5. ב2 פסוקים 5 מילים מאותו שורש בכל פסוק, מהו השרש?
6. לשון נופל על לשון בפסוק אחד במגילת רות.
7. סוף פרשת בהר, סוף פרשת בחוקותי ומגילת רות עוסקים בנושא דומה - מהו?