רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

תנ"ך חמש מגילות רות תשובות
מקורות ללימוד לפני המבחן:
מגילת רות עם רש"י
1. לקטה כאיפה שעורים ובועז נתן לה 6 שעורים
2. תצפינה עד אשר יגדלו לשון שברו על ה' אלקיו.
3. אין איש מת אלא לאשתו.
4. שש שעורים - רמז לה שעתיד לצאת ממנה בן שנתברך ב6 ברכות: רוח חכמה ובינה עצה גבורה דעת ויראת ה'.
5. גאל - פרק ד פס' ד' ופס' ו'.
6. להכירני ואנכי נכריה.
7. ענין גאולת קרקע שנמכרה ושלא תשאר לצמיתות ביד הקונה וחובת הגאולה.