רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

הלכה הלכות יום טוב שאלות כלליות ועירוב תבשילין
ממוצע הציונים עד כה: 77%

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. האם מברכים על הדלקת נרות בערב יום טוב?
א. כן
ב. לא, שהרי אפשר להדליק גם ביו"ט עצמו
ג. לא, משום שזהו רק מנהג
ד. כן, ומנהג תימן לא לברך

2. האם חובת הקידוש ביום טוב היא מהתורה?
א. כן
ב. לא
ג. מחלוקת הפוסקים
ד. רק כשהוא חל בשבת

3. מה נפסק להלכה לגבי שמחת יו"ט?
א. רוב היום לבית המדרש, ומיעוטו לשמחת יו"ט
ב. רוב היום לשמחת יו"ט, ומקצתו לבית המדרש
ג. חציו לבית המדרש וחציו לשמחת יו"ט
ד. כולו לבית המדרש או כולו לשמחת יו"ט

4. האם מי שסיים ברכת המזון ולא אמר יעלה ויבוא - חוזר?
א. כן
ב. רק בליל יו"ט ראשון של סוכות ופסח
ג. לא
ד. י"א א וי"א ב

6. מהי מטרת עירוב תבשילין?
א. שיהיה מותר לבשל ביום טוב
ב. שיהיה מותר לאפות ביום טוב
ג. שיהיה מותר לבשל ולאפות ביו"ט גם מעבר לכמות ההכרחית
ד. שיהיה מותר לבשל ביו"ט לצורך שבת שחלה במוצאי יו"ט

7. מהו שיעור התבשיל שיש להניח לעירוב תבשילין?
א. כזית לכל אחד מבני הבית
ב. כזית לכל בני הבית
ג. כביצה לכל אחד מבני הבית
ד. כביצה לכל בני הבית

8. מה צריך להיות התבשיל שמניחים לעירוב תבשילין?
א. כל תבשיל
ב. בשר
ג. בשר או ביצה
ד. תבשיל שראוי ללפת בו את הפת

9. עד מתי אפשר להניח עירוב תבשילין?
א. לכתחילה עד השקיעה, ואם לא הניח יכול עד צאת הכוכבים
ב. עד השקיעה
ג. עד צאת הכוכבים
ד. י"א א, וי"א ג' וי"א עד פלג המנחה

10. האם מותר לבשל ביו"ט שחל ביום חמישי לצורך שבת?
א. כן
ב. רק אם גם יום שישי הוא יו"ט והניח עירוב תבשילין
ג. לא
ד. י"א א' וי"א ב'

11. מה יש לעשות עם עירוב התבשילין?
א. לאוכלו בליל יו"ט
ב. לאוכלו ביו"ט בבוקר
ג. יש נוהגים א' ויש נוהגים ב', והעיקר לאוכלו במהלך יו"ט
ד. אף תשובה אינה נכונה