רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

תנ"ך שמואל ב' תשובות
מקורות ללימוד לפני המבחן:
ספר שמואל ב' עם רש"י

שאלות כלליות
1. באלה.
2. את איש בשת
3. עם האשה התקועית להחזיר את אבשלום.עם האשה באבלה בית מעכה להרג את שבע בן בכרי.
4. אבנר בן נר ועמשא בן יתר.
5. 3 בנים ובת - תמר. וכל בינו מתו בחייו ולכן הציב לו יד.
6. היה רעהו של דוד והציע לאבשלום עצה כנגד עצת אחיתופל שגרמה לאבשלום המרד.
7. אחרי הריגת אבנר ועמשא, אחרי מרד אבשלום…
8. יצא המלך לבקש את פרעוש אחד, כלב מת פרעוש אחד.
9. בפעם הראשונה כנף מעילו, בפעם השניה החנית וצפחת המים.
10. גלית, ישבי, סף, איש מדון.
11. עשרה אלפים.

אב
12. נתן הנביא במשל כבשת הרש.האשה התקועית במצוות יואב להחזיר את אבשלום.

ב
13. ולמה יצא שהיה שקול כנגד כולם וכן לכו וראו את הארץ ואת יריחו וכן שלמה אהב... ואת בת פרעה
14. הבן הראשון של בת שבע, אמנון, אבשלום.

ג
15. קרע בגדיו בכה אחרי המטה ספד לו ולא אכל כל אותו היום .

ד
16. בן חמש שנים

ו
17. אשתו ושמינה כלותיה ילדו שישה בנים בכרס אחד.

ח
18. במלחמה נגד פלישתים.
19. מלך חמת.
20. מלך חמת יורם.

יא
21. מי הכה את אבימלך בן ירובשת הלא אשה השליכה עליו פלח רכב מעל החומה.

יב
22. כך אירע לו שלקה בארבעה בנים:הילד,אמנון, תמר,ואבשלום.
23. ועתה לא תסור חרב .נשיך נתתי לרעיך .הבן הילוד ימות. אבשלום אפשרות אחרת הבן ימות .אמנון.תמר .אבשלום.

יג
24. דרך המדברים להוסיף אותיות להקטין הדבר.
25. מרוקמת ברוחב פס היד, כן ועשה לו כתנת פסים.
26. אמנון.

יד
27. שלח עבדיו להצית באש את חלקת השדה אשר ליואב.

יז
28. חושי הודיע לצדוק ואביתר הכהן והם שלחו לעין רוגל שפחה להודיע ליונתן ואחימעץ והם הודיעו לדוד.
29. חושי הארכי ואחיתופל.נתקבלה עצת חושי.

יח
30. ביער אפרים.
31. נתלה בשערו ותקעו בו 3 שבטים ו 10 לונביות

יט
32. שמעי בן גרא .מפיבושת בן שאול.ברזלי הגלעדי.לשמעי הבטיח שלא יהרג אותו.למפיבושת החזיר חצי השדה. לברזלי שיעבור אתו.ובסוף בנו כמהם עבר אתו.

כ
33. האשה החכמה מאבל בית מעכה ליואב.

כא
34. א)הרג שבעה גבעונים יחדעם כהני נוב ב)מתוך שהרג את הכהנים שהיו מספקים להם מזון העלה עליו הכתוב כאילו הרגם
35. ישבי.הכה אותו אבישי בן צרויה. חסף .הכה אותו סיבכי החושתי .גליגת .הכה אותו דוד.הנקרא אלחנן .איש מדון הכה אותו יונתן בן שמעה אחי דוד.

כג
36. הגבר הוקם על .משיח אלוקי יעקב .נעים זמירות ישראל.מושל באדם צדיק .מושל ביראת אלוקים.

כד
37. תשעה חדשים ועשרים יום.
38. ע"י גד הנביא במקום שהמלאך עצר.
39. דבר 3 ימים נפלה נא ביד ה כי רבים רחמיו.
40. ה הסית אותו . יואב התנגד.

כו
41. אחימלך החתי ואבישי בן צרויה.