רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

מקורות ללימוד לפני המבחן:
ספר מלכים א עם רש"י

שאלות כלליות
1. כמה פעמים נסה אליהו להפרד מאלישע ובאיזו אמתלה?
2. מה הבטיח נעמן לאלישע אחרי שאסף אותו מצרעתו?
3. כמה אנשים העלה מס מכל ישראל ואיך היה סדר עבודתם?
4. "נשיו הטו לבבו… אחרי אלוהים אחרים… וילך שלמה".(מצודת דוד)
5. מלכי יהודה אב ובנו שעשו שניהם הישר בעיני ה'.
6. "ולא עצבו אביו מימיו" מה לומד מכך רש"י?
7. באיזה הקשר הוזכר: קרנות המזבח, חלוני שקופים אטומים?
8. "והבית בהבנותו אבן שלמה מסע נבנה"-רש"י
9. ממה דאג עובדיהו ואיך השתכנע לעשות את שליחחות אליהו?
10. על איזה מלך מן הגויים נאמר:"שותה שכור בסכות הוא והמלכים שלשים -ושנים מלך עזר אתו?
11. על מי נאמר "וישאל את נפשו למות", ועל מי נאמר "ויקלל את יומו"?
12. והממלכה נכונה ביד שלמה - איך עשה את זה?
13. מי קשר על נדב בן ירבעם ומלך תחתיו?
14. שני אנשים נסקלו באבנים ומתו בספר, מי הם?

א
15. מה בישר יונתן בן אביתר הכהן לאדוניהו?
16. מה עשו בנחל גיחון ?
17. מי היו התומכים במלכותו של אדוניהו ומי תמכו בשלמה?

ב
18. מה גרם לשמעי בן גרא שיוציאו לפועל גזר דין מות נגדו?
19. מי הלך לגת לחפש עבדים בורחים ולכן נהרג?
20. מפני מה מצווה דוד המלך את שלמה להרג את יואב? (רש"י)
21. "והממלכה נכונה ביד שלמה" מה עשה מהמלכתו עד פסוק זה?

ג
22. מה בקש שלמה בחלום מה', ומה ה' נתן לו?
23. מי אמר למי "ענתות לך על שדך"?
24. מה בקש שלמה בחלומו, ומה נתן לו הקב"ה?
25. כמה עולות העלה שלמה בגבעון ומה קרה שם?

ד
26. כמה נציבים היו לשלמה ומה היה תפקידם?
27. בת שלמה מוזכרת בפרק, מה שמה ובאיזה הקשר?
28. מה היה תפקיד יהושפט בן אחילוד, עזריהו בן נתן ואדונירם בן עבדא בממלכת שלמה?
29. כמה ניצבים היו לשלמה המלך?

ה
30. "וכלכלו את המלך…לא יעדרו דבר" -רש"י
31. מה נתן חירם לשלמה ומה נתן שלמה לחירם?

ו
32. כמה זמן בנה שלמה את בית המקדש וכמה זמן את ביתו?

ז
33. "ואת ביתו בנה שלמה 13 שנה ויכל את כל ביתו" מפני מה מספר לנו זאת? (רש"י)

ח
34. באיזה אופן התפלל שלמה את תפילתו?
35. "וכל הקה עומד" - מפני מה? (מצודת דוד)
36. בתפילתו פונה שלמה אל ה' שישמע לתפילות הבאים למקום הזה, מי הם?

ט
37. מהו מקום מחצב הזהב? (מצודת דוד)
38. מה נתן שלמה לחירם מלך צור ומה היתה תגובת חירם?

י
39. באיזו ברכה ברכה מלכת שבא את שלמה ?
40. "יהי ה' אלוקיך ברוך אשר חפץ בך לתתך על כסא ישראל" מי אמרה למי?
41. תאר את כסא השן שעשה שלמה.

יא
42. מאילו גויים אהב שלמה נשים?
43. לאן ברח ירבעם ומפני מה?
44. איך אחיה השילוני הודיע לירבעם שימלוך על ישראל?
45. מאילו ארצות היו לשלמה נשים נכריות?
46. על מי נאמר: "…אפרתי מן צרידה ושם אימו צרועה אשה אלמנה ,עבד לשלמה"?
47. מי הודיע לירבעם שימלוך על 10 שבטים ואיך הודיעו לו ?

יב
48. במי נועץ רחבעם ועצת מי נתקבלה?
49. כמה זמן דחה ירבעם את התשובה לבקשת הקלת המס מהעם?
50. אתה ראה ביתך דוד. מה מפרש רש"י?
51. מה עשה ירבעם כדי שבני ישראל לא יחזרו לרחבעם?
52. מי מנע מרחבעם לצאת להלחם בבני ישראל כדי להשיב אליו את המלוכה?
53. מי ניבא לרחבעם:"…שובו איש לביתו כי מאתי נהיה הדבר הזה ..."?

יג
54. מה הסיבה שנביא השקר רצה שבניו יקברוהו ליד הנביא עידו? (רש"י)
55. למי מתכוון הנביא עדו באומרו על המזבח " ועצמות אדם ישרפו עליך"? (רש"י)

יד
56. מה שם אמו של רחבעם?
57. איזה מלך הכרית ושרף את המפלצת של אימו?
58. איזו אישה התחפשה ולאן נשלחה?
59. על מי חלה הקללה של יהושע?

יז
60. מה אמר אליהו לאשה האלמנה לעשות כדי שכד הקמח לא יכלה?

יח
61. ענני ה' ענני - מפני מה כפל? - 2 פירושים ברש"י.
62. על מי נאמר : "כי-שיג וכי-שיח לו וכי-דרך לו, אולי ישן והוא יקץ"?
63. "עלה -נא הבט דרך -ים ויעל ויבט ויאמר אין מאומה ויאמר שוב שבע פעמים". מי המדברים?

יט
64. אילו צווים אחרונים מצוה ה' את אליהו?

כ
65. והיה כל מחמד עיניך ישימו בידם ולקחו . מהו מחמד עיניו? (רש"י)

כא
66. מה עשה אחאב אחרי שמעו דבר ה' , ולמה זכה בשכר זאת? (רש"י)
67. "הראית כי נכנע אחאב" (מצודת דוד).
68. איך זממה איזבל לירש את כרם נבות היזרעאלי?

כב
69. מה עשה צדקיהו בן כנענה בהתנבאו?
70. מה היה שמו של נביא האמת שניבא על מותו של אחאב?
71. מי פתה את אחאב לצאת למלחמה ברמות גלעד? (רש"י)
72. מה שם אמו של יהושפט, והאם הלך בדרך ה'?

כד
73. 2 מלכים בשם יהורם, מה שם אביהם ועל מי מלכו?