רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

תנ"ך חמש מגילות מגילת איכה - שאלות
מקורות ללימוד לפני המבחן:
בקיאות במגילת איכה
1. מי כתב את מגילת איכה, תאר את השתלשלות כתיבתה. (רש"י)
2. מי כתב ספר קינות ומה עשה בו יהויקים?(רש"י)
3. את מה מדמה ירמיה לים?
4. במה שונה פרק ה משאר פרקים?
5. לאיזה 2 נשים מדמה ירמיהו את ירושלים?
6. מה מיוחד במבנה הפרקים באיכה ומה יוצא דופן.